En marxa una nova campanya de tractaments fitosanitaris

Última revisió 11-06-2021 11:18
10/06/2021

S’apliquen tres mètodes diferents en l’arbrat de diverses zones del municipi

Ja està en marxa una nova campanya per atacar i prevenir plagues d’insectes en l’arbrat. S’apliquen tres tipus de tractaments fitosanitaris diferents en l’arbrat del municipi, per tal de combatre plagues d’insectes i altres patògens.

S’utilitzen tres tècniques diferents. La primera ataca el problema de forma biològica. Consisteix en l’alliberament d’insectes depredadors d’altres espècies perjudicials per als arbres i les plantes. S’han col·locat unes petites caixes, a la plaça de la República i al carrer del Torrent Umbert, que contenen dues espècies d’insectes: Aphidius i Adalia bipunctata. La primera espècie és una mena de vespa minúscula. La segona, les conegudes marietes. Són depredadors naturals, molt voraços, dels pugons. Aquests petits paràsits ataquen de forma especial els perers de flors i les xicrandes, molt abundants en aquesta zona, propera al recinte de l’Escola Ferrer Guàrdia, on hi ha altres espècies vegetals que acostumen a ser atacades pels pugons.

El segon mètode que ja s’està duent a terme és el de l’endoteràpia. S’aplica de forma selectiva a uns 400 arbres del municipi. En concret, a diferents espècies de plataners i oms. Se’ls injecta un producte fitosanitari a través de petites perforacions als troncs. Un cop administrat el producte, es tapa el forat per protegir l’arbre d’altres patògens. Aquest mètode, totalment efectiu, elimina les plagues sense haver de ruixar els arbres. Ara bé, en altres arbres sí que es preveu utilitzar canons atomitzadors de productes fitosanitaris. Es preveu dur a terme aquesta operació entre els dies 18 i 20 de juny sobre plataners, xicrandes i oms. En breu se'n confirmaran les dates i les zones.

Al recinte de l'Escola Ferrer i Guàrdia hi ha diverses espècies vegetals molt apreciades pels pugons. S'alliberen insectes que els depreden per controlar-ne les plagues.
Al recinte de l'Escola Ferrer i Guàrdia hi ha diverses espècies vegetals molt apreciades pels pugons. S'alliberen insectes que els depreden per controlar-ne les plagues.
Autor: Domènec Cano Senties.