En marxa els treballs estiuencs de manteniment i millora en centres educatius

Última revisió 07-07-2021 08:28
06/07/2021

La rehabilitació de cobertes i de la façana principal de l’Escola Ocata és l’obra de més envergadura

L’Ajuntament ja ha posat en marxa la campanya estiuenca d’obres de manteniment i millora en centres educatius del municipi, aprofitant les vacances escolars. Habitualment, es duen a terme cada any en diversos centres, prioritzant aquelles actuacions que es consideren més necessàries.

Enguany, l’obra de més envergadura és la rehabilitació de cobertes i de la façana principal de l’Escola Ocata, una de les més antigues del municipi. L’edifici, obra de l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó, forma part del patrimoni historicoartístic del Masnou. Es preveu que l’obra s’allargui durant dos mesos i mig, raó per la qual podria coincidir amb l’inici del curs vinent. Si es dona aquesta circumstància, els treballs s’organitzaran de manera que l’afectació sigui mínima per a l’alumnat i el professorat del centre. La inversió que hi dedica l’Ajuntament està pressupostada amb 98.787,75 euros (IVA inclòs). Els treballs els duu a terme l’empresa Construccions i Serveis Faus, SA.

Encara a l’Escola Ocata, també es reforma el lavabo del vestidor de la planta baixa. És un projecte que es fa simultàniament a l’anterior, però de manera independent. De fet, forma part d’un conjunt d’actuacions que s'executen aquest estiu en diversos centres educatius del municipi i que sumen un pressupost de 140.367,10 euros (IVA inclòs), addicional a la rehabilitació esmentada de les cobertes i la façana de l’Escola Ocata. Així, dins d’aquests altres treballs, s’hi inclou la reforma de diversos lavabos a les escoles Rosa Sensat, Lluís Millet i Ferrer i Guàrdia. En aquest darrer centre, a més, es millora la canalització de la recollida d’aigua de pluja a la zona infantil, de manera que desaiguarà al clavegueram. Fins ara l’abocava al pati. També a la zona infantil d’aquest centre es repara el paviment i se substitueix una banyera. A l’Escola Marinada es construeix un nou lavabo per al personal de la cuina i s’enderroquen dos envans per ampliar dues sales: la d’informàtica i la de reunions.

L’Escola Bressol La Barqueta és un altre dels centres on s’actua. Ja s’hi han instal·lat dos umbracles al pati, actuació que satisfà una demanda de les famílies de l’alumnat. A més, es canvien dues finestres en una de les sales. Les antigues eren fixes. Les noves, en ser corredisses, permetran millorar-ne la ventilació. Aquestes actuacions formen part de la bateria de treballs menors esmentada i pressupostada en poc més de 140 mil euros. De manera addicional, recentment s’ha construït un pas de vianants elevat davant una de les entrades d’aquesta escola bressol, al carrer del Torrent de Can Gaio. Aquesta intervenció forma part del projecte global de millora de la seguretat viària als camins escolars del Masnou.