El projecte d'enginyeria Berto guanya el Premi d'Emprenedoria Jove

Última revisió 05-09-2022 13:55
25/02/2020

El guardó implica una subvenció de 6.000 euros, que es poden invertir en diversos conceptes per posar en marxa l’activitat

L’Ajuntament del Masnou ha fet entrega del Premi d’Emprenedoria Jove 2019, atorgat al projecte Berto. L’emprenedor que treballa per fer-lo realitat, Alberto López, va rebre’l ahir a la tarda, a la Casa de la Vila, de mans de l’alcalde, Jaume Oliveras, i de la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch.

El premi implica una subvenció de fins a 6.000 euros que es poden invertir en depeses orientades a donar un impuls per a l’inici de l’activitat. Les bases detallaven els conceptes subvencionables, per exemple, l’adquisició d’equips informàtics, maquinària, obres i instal·lacions al local on s’ha de desenvolupar l’activitat, allotjament web, o consultoria i disseny de màrqueting i comunicació, entre d'altres. En tot cas, les despeses han d’estar degudament justificades, d’acord amb la naturalesa del projecte guanyador. Berto va ser escollir pel jurat com la millor de les cinc candidatures que es van presentar als premis i que complien els requisits que establien les bases.

Entre altres motius, Berto va destacar pel detall del pla d’empresa presentat, la seva viabilitat econòmica i financera, i la identificació d’una oportunitat de treball d’especialització en els àmbits urbanístics i d’obra civil. L’emprenedor va demostrar, a més, que tenia un ampli coneixement del sector i del seu marc legal. Alhora, va fer una descripció detallada dels serveis que oferirà el projecte i dels perfils de la seva clientela potencial, així com una acurada anàlisi del mercat on vol actuar i de la competència. La candidatura incorporava, a més, una detallada previsió de vendes i dels costos fixos i variables, a més d’aportar el càlcul del punt mort.

Tal com s’especificava en la candidatura, Berto és un projecte empresarial de l’àmbit de l’enginyeria. Tindrà com a objectiu proporcionar solucions respectuoses amb el medi ambient en el sector de l’urbanisme i l’edificació, introduint tècniques d’eficiència energètica i de reducció de residus i de materials, així com estratègies passives i actives per a la reducció d’impactes ambientals concrets. Identificava, a més, l’orientació cap a l’arquitectura bioclimàtica com a valor diferencial del projecte.

Impuls a 18 projectes més

A banda del Premi d’Emprenedoria Jove, durant el 2019 l’Ajuntament del Masnou va concedir un total de 24.193,11 euros dins la convocatòria de subvencions municipals per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball.

Aquestes subvencions han aportat recursos econòmics a un total de 18 projectes empresarials, en quatre línies d’ajuts: inversions en locals; establiment i posada en marxa d’activitats empresarials; creació d’ocupació; i promoció comercial i digitalització.

Durant les properes setmanes, es convocaran les subvencions municipals de l’Àrea de Promoció Econòmica per a l’any 2020. Alhora, els emprenedores i emprenedores del Masnou poden adreçar-se durant tot l’any al Centre d’Empreses Casa del Marquès (www.casadelmarques.cat) per accedir als recursos que es posen a la seva disposició, com assessorament, formació, ajuts, cessió de despatxos...

Alberto López, emprenedor del projecte Berto, amb l'acalde del Masnou, Jaume Oliveras, i la primera tinenta d'Alcaldia, Sílvia Folch.
Alberto López, emprenedor del projecte Berto, amb l'acalde del Masnou, Jaume Oliveras, i la primera tinenta d'Alcaldia, Sílvia Folch.
Autor: Domènec Cano Senties.