El Ple del juliol debat sobre la gestió pública

Última revisió 28-07-2022 13:37
22/07/2022

El Ple del 21 de juliol contenia diversos punts que mostren la tendència de l’Ajuntament cap a una gestió pública dels serveis municipals. La gestió de les escoles bressol, la de l’abastament d'aigua potable i la de l’estacionament regulat de vehicles van ser objecte de debat i, tot i que va quedar palesa la majoria política a favor de la gestió pública, s’hi van tractar les divergències de les diferents forces respecte a aquests tres processos.

Visions diferents sobre la subrogació del personal de les escoles bressol 

Fins ara, l’Ajuntament del Masnou havia gestionat el servei públic municipal de les escoles bressol Sol Solet i La Barqueta mitjançant gestió indirecta (concessió administrativa). Per acord de Ple, es va aprovar el canvi de la forma de gestió i l’Ajuntament ha passat a assumir-ne la gestió directa. En concret, l’acord d’aquest Ple del juliol recull la subrogació del personal educador de les escoles bressol municipals, però no la del personal administratiu, de neteja o de cuina, i aquest va ser el punt de discrepància entre les forces polítiques. Tant el regidor de Recursos Humans, Albert Alfaro, com la regidora d’Educació, Cristina Ramos, van explicar a l’oposició que l’acord seguia “els criteris de la legislació vigent en matèria de subrogació” i que havien estat “assessorats per la Diputació de Barcelona, amb experts jurídics, per determinar clarament a partir del conveni quins llocs de treball podien ser subrogats i quins no”. En aquest sentit, s’havia descartat la subrogació del personal administratiu, “perquè en cap cas no forma part del personal docent, que és l’únic que s’ha de subrogar”; el de cuina, “perquè cap de les escoles bressol no disposa de cuina”, i el de neteja, “perquè quedarà subrogat a l’empresa adjudicatària del contracte de neteja de les escoles bressol, actualment en licitació”, va explicar Ramos. La regidora també va recordar que actualment estaven en procés de licitació el menjador, l’aplicació informàtica i la neteja d’aquests centres educatius.

Per part de l’oposició, tant Frans Avilés (Cs) com Neus Villarubia (Fem Masnou) van mostrar el desacord per haver exclòs aquesta part del personal. En concret, van centrar-se en l’exclusió del de la neteja. “Tot i que aquest procés de reversió no va en la línia politicoideològica que nosaltres defensàvem, [...] em sorprèn que un govern d’esquerres deixi tirat a la cuneta el personal de neteja, que és amb el que hi ha un greuge comparatiu econòmic respecte de la resta de personal”, va dir Avilés, que també va voler aclarir si aquesta decisió seguia un criteri polític. Villarubia també va mostrar-hi la seva disconformitat: “D’acord que la neteja no forma part del servei, però sí de la comunitat educativa; hem d’anar més enllà.” I, va afegir: “I aquest personal sí que figurava a les taules de subrogació que van presentar les empreses.” Al final del punt, l’alcalde, Jaume Oliveras, va intervenir per aclarir que els serveis de neteja dels edificis municipals estan externalitzats i, “per coherència amb com tenim organitzats els serveis actualment, hem apostat per externalitzar aquest també”.

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (11 vots en absència d’un regidor del PSC) i la CUP (1 vot); en contra de Cs (2 vots), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots) i JxCAT-Units (3 vots).

La gestió publica del servei d’abastament d'aigua potable es retarda

La pròrroga del contracte del servei d’abastament d'aigua potable del Masnou fins al 31 d’octubre de 2025, mentre se’n preparen canvis en la forma de gestió, va descoratjar tota l’oposició, que va votar-hi en contra en bloc. Tots ells van lamentar que l’aprovació de la reversió del servei de subministrament el febrer de 2020 no hagués arribat a bon port. Mireia Noy (CUP) va qualificar-ho com una “decepció i un fracàs”; Avilés (Cs), com “una desil·lusió i un engany”; Isa Redaño (Fem Masnou) va dir que “no han fet res, el gerent de l’empresa pública s’ho ha trobat tot per fer”; i Romà López, que “no s’ha fet la feina quan tocava”.

El contracte d’abastament d’aigua potable entre l’Ajuntament i AGBAR finalitzava l’octubre de 2022, però caldrà esperar fins al novembre de 2025 perquè l’empresa municipal SUMEM estigui en disposició d’assumir i gestionar el servei. Així ho va explicar la regidora de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible, Cristina Ramos, d’acord amb l’informe del gerent de SUMEM que detalla el procés de preparació i implantació del servei. “A ningú no li agrada haver d’allargar aquest calendari, perquè no és el que políticament s’havia comentat, però ho volem fer bé i és per això que ens basem en el calendari que ha establert el gerent de SUMEM, una expertesa de la qual no disposàvem abans”, va dir Ramos. La reflexió final de l’alcalde va ser per recordar que no feia ni un any de la creació i posada en marxa de l’empresa municipal SUMEM i, amb aquest temps, ja s’havia iniciat la regulació de l’aparcament. El batlle també va apuntar que, “vista l’experiència d’altres ajuntaments que porten anys de litigis, és fonamental una garantia jurídica i tècnica, i a SUMEM comptem amb un expert en la gestió de l’aigua”.  

Continua la controvèrsia amb la prova pilot de l’àrea verda

El Ple ha acollit recurrents vegades el debat sobre l’àrea verda. El de juliol va aprovar la posada en marxa de la prova pilot, que començarà al setembre i serà gestionada per l’empresa municipal SUMEM. “Una iniciativa que vol intentar protegir el resident vers els vehicles foranis”, va remarcar el regidor de Mobilitat, Albert Alfaro. Tres dels quatre grups de l’oposició s’hi van mostrar en contra. Per part de Cs, Frans Avilés va mostrar el seu rebuig dient que “no ens agrada com està dimensionat aquest servei municipal”. El posicionament de JxCAT-Units va ser rotund i va defensar que “els residents de la zona no han de pagar per poder aparcar”, va dir Romà López. Per part de Fem Masnou, Neus Villarubia va explicar que el seu desacord venia per com plantejava el Govern la proposta de regulació d’aquesta zona d’estacionament. En concret, aquest grup havia fet diverses demandes: un procés participatiu, una regulació a tot el poble (i no només a una zona), una tarifació social en funció de diferents criteris i l’acompanyament d’altres mesures, com la gratuïtat de l’autobús urbà, que no van quedar recollides en la proposta aprovada. Alfaro va recordar que aquest “és un primer pas per consolidar una gestió de l’estacionament regulat més sostenible” i que, per això, se'n feia una prova pilot en una zona concreta, que haurà de servir per valorar-ne la implantació a la resta del Masnou.

El punt va ser aprovat amb els vots favor de l’Equip de Govern (11 vots) i la CUP (1 vot), però amb el vot contrari de la resta de l’oposició: Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots).

En relació amb aquest punt, el Ple també va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, després de desestimar les al·legacions fetes per una associació del municipi. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (11 vots) i la CUP (1 vot); en contra de JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots), i l’abstenció de Fem Masnou (3 vots).

Altres punts aprovats:

 • Aprovació del compte general de l'exercici 2021 de l'Ajuntament del Masnou. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (11 vots) i les abstencions de la resta de l’oposició (9 vots).
 • Aprovació inicial de l'expedient número 13/2022 de modificació de crèdit en la modalitat de suplement i crèdit extraordinari. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (11 vots); en contra de Cs (2 vots), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots) i JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot).
 • Modificació del nomenament de representant suplent amb capacitat reconeguda al sector de l’hostaleria al Consell de Promoció Econòmica. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Masnou i de Premià de Mar. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (17 vots) a excepció de JxCAT-Units (3 vots), que es va abstenir.
 • Festius locals per a l’any 2023. El punt, que fixava com a festes locals de la vila del Masnou per a l’any 2023 els dies 5 i 29 de juny, va ser aprovat per unanimitat.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Masnou per a l'ús i gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (17 vots) a excepció de Fem Masnou (3 vots), que es va abstenir.
 • Aprovació del calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2023. El punt, que va aprovar els dies 5 de juny i 3 de desembre de 2023, va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals (17 vots) a excepció de Fem Masnou (3 vots), que es va abstenir.
 • Aprovació baixa parcial del cànon municipal de les guinguetes de temporada de la platja, temporada 2021 i devolució de l'import que correspongui. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (11 vots) i de Cs (2 vots), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot).

Declaracions institucionals

 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou, en nom de la Plataforma Recuperem el Baix Maresme, obrim la carretera N-II al Masnou, més espai públic per a les persones i més mobilitat saludable. Va prosperar parcialment, després d’una votació per punts. Els punts 1, 3 i 4 van comptar amb els vots a favor de totes les forces polítiques, però, en canvi, el punt 2 no va rebre el suport d'ERC (9 vots) ni del PSC (2 vots).
 • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC per a la recuperació cívica de la Nacional II i la millora de la mobilitat comarcal. Aprovada per unanimitat.
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el 24 de juny de 2022. Aprovada amb els vots a favor de Fem Masnou (3 vots), ERC (9 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot) i les abstencions del PSC (2 vots) i Cs (2 vots).
 • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-Units per l'aprovació del manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació. Aprovada amb els vots a favor d’ERC (9 vots), JxCAT-Units (3 vots), Fem Masnou (3 vots) i la CUP (1 vot), i en contra del PSC (2 vots) i Cs (2 vots).

Declaració institucional d’urgència

 • Declaració institucional d’adhesió de l’Ajuntament del Masnou al 21 d’agost, Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme. Aprovada per unanimitat.

El torn del públic

Al torn final d’intervencions del públic, després del Ple, una persona va mostrar el seu desacord amb l’increment de quotes del Complex Esportiu. El regidor d’Esports, Ricard Plana, ja havia donat resposta àmplia a aquesta qüestió al torn de les preguntes de l’oposició, dins del Ple. Tot i així, va respondre també a la ciutadana i es van citar per parlar. El canvi de tarifes dels serveis d’aquest equipament va lligat a un increment de les activitats. En xifres, el nombre actual de persones abonades al Complex Esportiu duplica el que hi havia abans d’aquest increment del serveis, “fet pel qual entenem el canvi com a positiu”, va dir Plana. 

 

 

Al Ple va quedar palesa la majoria política a favor de la gestió pública.
Al Ple va quedar palesa la majoria política a favor de la gestió pública.

Enllaços