El Ple declara el Masnou "àrea amb mercat d'habitatge tens" per contenir els preus dels lloguers

Última revisió 21-06-2021 09:05
18/06/2021

Entre altres temes, també s’aprova la cessió de terrenys per a la construcció d’habitatge públic i la creació d’un nou servei: el taxi a demanda

El Ple municipal ordinari del juny, celebrat ahir, dia 17, de forma telemàtica, va aprovar tres propostes relacionades amb el mercat de l’habitatge i les dificultats per accedir-hi. D’una banda, es va renovar la declaració del Masnou com a àrea amb mercat d’habitatge tens, en els termes que marca la Llei 11/2020, per a la regulació del preu dels lloguers, que fixa preus màxims de lloguer en aquestes zones. Aquest punt es va aprovar amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 abstencions (Cs).

Maria Llarás, quarta tinenta d’Alcaldia i regidora d’Habitatge, va precisar que el Masnou ja havia estat declarat àrea amb mercat d’habitatge tens, de forma automàtica, en aprovar-se la llei, l’agost de l’any passat, perquè els preus del lloguer al Masnou s’havien incrementat un 20% des de l’any 2014. Aquesta consideració automàtica expira al cap d'un any. Així, la renovació aprovada ahir al Ple permet que els habitatges de lloguer del Masnou continuïn subjectes a aquesta llei de contenció de preus durant cinc anys més.

A més, es va acordar la cessió de terrenys municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la construcció d’habitatge dotacional públic, de lloguer. En concret, es preveu que es construeixin, aproximadament, 33 habitatges públics de lloguer al carrer de Pau Casals i 22 més al carrer de Montevideo, segons va explicar Ricard Plana, tercer tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme. “És una oportunitat molt bona que no podem deixar passar”, va afirmar en presentar la urgència del punt, a més de precisar les dificultats afegides, sobretot financeres, que comporten els projectes de creació d’habitatge públic de lloguer en relació amb els de venda. Aquesta proposta, que va entrar al Ple per la via d’urgència, es va aprovar de forma inicial amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).

En paral·lel, i encara en l’àmbit de l’habitatge, va prosperar la suspensió de llicències relacionades amb l’allotjament turístic en llar compartida. És a dir, almenys durant el període d’un any i fins que el consistori reguli aquesta nova figura d’allotjament turístic, no es concediran llicències al Masnou per a l’allotjament de turistes en habitacions o porcions d’un habitatge amb residents. Es va aprovar amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i CUP), 2 en contra (Cs) i 3 abstencions (JxCAT-Units).

A banda dels temes relacionats amb l’habitatge, la sessió d’ahir també va donar llum verda a la creació d’un nou servei: el taxi a demanda. Es va aprovar per unanimitat. Tal com va explicar Albert Alfaro, regidor de Mobilitat, l’objectiu és proporcionar un “complement de transport públic urbà per a les persones amb més dificultats d’accessibilitat i mobilitat, les persones de 65 o més anys i les que tinguin un grau de discapacitat del 33% o superior”.

Funcionarà de dilluns a diumenge, de 6 a 22 h, i a petició dels usuaris i usuàries. Aquestes persones disposaran, doncs, d’un nou servei de transport públic que els durà des del seu domicili fins a equipaments del municipi —com els CAP, els casals de gent gran, les residències...—, estacions de tren i parades de bus, entre d'altres. El cost de servei serà cofinançat. Un terç l’haurà de satisfer la persona usuària; els altres dos terços, l’Ajuntament, que proposarà un conveni amb els taxistes del municipi amb llicència per tal que prestin el servei. A la sessió d’ahir es va fer l’aprovació inicial del reglament del nou servei. Un cop finalitzi el període d’exposició pública, es podrà formalitzar la definitiva i es posarà en marxa aquest nou servei.

Comiat i debats sobre habitatge

El Ple d’ahir va ser el darrer per a qui ha estat fins ara el portaveu i únic regidor de la CUP, Fèlix Clemente. Al final de la sessió va oficialitzar la seva renúncia voluntària: “És una decisió de la nostra assemblea, perquè entenem la política com una responsabilitat col·lectiva, no individual, i dividim el mandats en dos anys per compartir-la”. És a dir, que properament es nomenarà una altra persona per representar la CUP al Ple com a regidor o regidora.

Clemente es va mostrar satisfet per l’aprenentatge que han suposat aquests dos anys, sense amagar que pot ser una responsabilitat feixuga en l'àmbit personal i avançant que continuarà donant suport a l’assemblea local de la CUP, tot recordant que “la política es pot fer diàriament en molts àmbits”. L’alcalde i la resta de portaveus dels grups municipals van agrair a Clemente la feina feta i la seva actitud constructiva.

Abans del comiat, durant el Ple, Clemente va fer una nova demostració en les conviccions ideològiques del seu grup. Per exemple, en dos dels temes vinculats a l’habitatge, la declaració del Masnou com a àrea amb mercat d’habitatge tens i la suspensió de les llicències turístiques en domicilis amb residents. La CUP va votar-hi a favor en tots dos assumptes. Tot i els matisos, Clemente va mostrar la seva satisfacció pel fet que les propostes haguessin prosperat.

En concret, en la renovació del Masnou com a àrea amb mercat d’habitatge tens, el portaveu de la CUP va treure pit, perquè la proposta final va incorporar esmenes del seu grup. De fet, la regidora d’Habitatge, Maria Llarás, va agrair el consens al qual havien arribat. Clemente va considerar com a “fonamental” la norma per a la contenció dels preus de lloguer: “És una llei de mínims, no garanteix que baixin els preus de l’habitatge, però sí que posa límits al lucre il·limitat i a l’abús en els preus dels lloguers”. En relació amb la suspensió de llicències turístiques en habitatges amb residents, va advertir que aquesta nova figura d’allotjament turístic “és un nou intent dels lobbies per fer negoci amb un dret fonamental”, preveient que pot provocar nous encariments de l’habitatge.

En aquest sentit, Ricard Plana, regidor d’Urbanisme, no va ser tan contundent, però sí prudent, davant la possibilitat que pugui tenir aquest efecte: “No tenim regulat aquest tipus d’allotjament. Proposem la suspensió per fer els estudis corresponents i veure quina regulació en fem”, va dir, fent una crida a la resta de grups per treballar-la conjuntament. “Volem protegir el dret a l’habitatge. Estem a favor de qualsevol activitat econòmica, però no si va en contra d’un dret fonamental. No podem frivolitzar amb aquests temes; la dificultat d’accés a l’habitatge és un problema greu i s’ha de prendre molt seriosament”, afirmava Plana en resposta a l’exposició feta pel grup més crític a la suspensió, Cs.

El seu portaveu, Frans Avilés, va oposar-s’hi de forma clara: “Ja n’hi ha prou de limitar els drets dels contribuents”. Per a Avilés, la possibilitat de poder aconseguir ingressos per convertir una o diverses habitacions del domicili propi “no amenaça el dret d’accés a l’habitatge”.  Ans al contrari, segons el portaveu de Cs, permetre aquesta activitat pot ajudar les persones amb menys ingressos a cobrir les seves necessitats econòmiques. Va fer un prec al regidor d’Urbanisme perquè no s’esgoti l’any de la suspensió i es reguli tan aviat com sigui possible.

Avilés va ser també el portaveu que va expressar més objeccions envers la declaració del Masnou com a àrea amb mercat d’habitatge tens. És més, va apuntar directament a la llei de contenció dels preus de lloguer, una “trampa”, segons va dir, a més de preveure que el Tribunal Constitucional la deixarà sense efectes. Per a Cs, la Generalitat de Catalunya ha promulgat aquesta llei sabent que no té les competències corresponents: “No volem caure en la trampa nacionalista, saltant-se la Constitució a la torera, generant falses expectatives, per generar un altre xoc institucional i titllar de malvats el Govern d’Espanya i el Tribunal Constitucional”. “Som molt sensibles a la necessitat d’habitatge assequible al Masnou i continuarem treballant perquè pugui disposar del parc públic d’habitatge que es mereix per reduir la gravetat del problema”, va concloure Avilés, que va emprar la llengua castellana per debatre aquest punt i alguns altres del Ple d’ahir.

“Evidentment, tots sabem que el problema d’accés a l’habitatge no se soluciona només amb la limitació del preu del lloguer”, va afirmar Ivan Ollé, regidor de JxCAT-Units, per respondre l’argumentació d’Avilés. Va censurar que Cs s’endugués el debat al terreny constitucional, com si fos “la Bíblia”: “Si hi ha lleis que no solucionen els problemes de la gent, deu voler dir que aquestes lleis no són prou bones”. Ollé va afegir que “el problema de l’habitatge és real i com a Ajuntament hem de respondre als masnovins i les masnovines, fent pressió als de dalt”. A més, va titllar d’estèril el debat al Ple sobre la constitucionalitat de la llei esmentada. 

Romà López, company d’Ollé, portaveu del grup del qual formen part, va ser l’encarregat de comunicar l’opinió de la formació sobre la suspensió de llicències turístiques. Si JxCAT-Units va votar a favor de renovar la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, en el cas de les llicències turístiques van abstenir-se. Per desconfiança, segons es podia deduir de les paraules de López: “A priori estem d’acord de suspendre-les per fer els estudis corresponents, però just abans de la suspensió de llicències d’habitatges turístics el 2018, va haver-hi un munt de sol·licituds de llicències. No creiem en les casualitats”. El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va respondre aquesta suspicàcia aclarint que es van suspendre les llicències d’habitatges d’ús turístic en detectar-se un gran increment de sol·licituds. És a dir, que aquesta mena de llicències ja existien prèviament i que aquest no és el cas de les que permeten llogar només una part del domicili on es resideix:  “Ara anem per davant; és una situació molt diferent”.

El grup municipal de Fem Masnou no va pronunciar-se en els debats d’aquestes propostes relacionades amb l’habitatge.

Tots els regidors i regidores van fer l’anomenat “gest per l’ELA” per mostrar el seu suport a les reivindicacions de les persones afectades d’esclerosi lateral amiotròfica i les seves famílies.

Altres punts

- Aprovació dels esborranys de les actes dels plens celebrats els dies 6, 11, 20 i 27 de maig del 2011.
S’aproven.

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

- Trasllat del dia de les sessions de les comissions informatives, Junta de Portaveus, audiència pública prèvia al Ple i del Ple ordinari dels mesos de juliol i setembre de 2021.
S’aprova, amb els 12 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC i PSC), 2 en contra (Cs) i 5 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP). Es van emetre 19 dels 21 vots del Ple per l’absència del regidor Ivan Ollé (JxCAT-Units) i la regidora Isa Redaño (Fem Masnou).

-  Aprovació de l’ampliació de capital social de la societat mercantil municipal SUMEM, SL.
S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs). Es van emetre 19 dels 21 vots del Ple per l’absència del regidor Ivan Ollé (JxCAT-Units) i la regidora Isa Redaño (Fem Masnou).

- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la denominació del passeig del Bellresguard.
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, Fem Masnou i PSC), 2 en contra (Cs) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP). Es van emetre 20 dels 21 vots del Ple per l’absència de la regidora Isa Redaño (Fem Masnou).

- Aprovació inicial de la modificació de diverses cartes de serveis.
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 1 en contra (CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).

- Aprovació addenda actualització conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona.
S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs), 3 en contra (Fem Masnou) i 1 abstenció (CUP).

- Modificació del personal eventual dels grups municipals.
S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou el 31 de desembre de 2020.
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs) i 7 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).

- Aprovació d'una ordre de continuïtat del servei de l'Escola Municipal de Música del Masnou.
S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Csi CUP) i 3 en contra (Fem Masnou).

- Conveni de col·laboració i delegació de competències, projecte "Ruta de la Guerra Civil al Maresme".
S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Csi CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).

- Resolució del recurs interposat per Wonder 2021 SL contra l’adjudicació del lot 2 del contracte per l'explotació dels serveis de temporada de la platja.
Aquest punt es va incloure en l’ordre del dia en aprovar-se'n la urgència amb 18 a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Csi CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).
La proposta en si es va aprovar amb els 12 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 9 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).


- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

- Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i CUP-AMUNT a proposta de l'AFA de l'Escola Bressol La Barqueta per reclamar al Ple del Masnou solucions efectives i urgents als problemes de manteniment i funcionament ordinari del centre educatiu de primera infància del barri d'Ocata.
Es rebutja, amb els 12 vots en contra de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 9 vots a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la lluita contra el canvi climàtic i la transició cap a un model de poble sostenible.
Es rebutja, amb els 12 vots en contra de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 9 vots a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP)

- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs de rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets ocorreguts a Catalunya derivats del procés separatista.
Es rebutja, amb 19 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 a favor (Cs).

- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per garantir els drets i l'atenció adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i als seus familiars.
S’aprova per unanimitat.

- Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-AM per commemorar el Dia de l'Orgull 28 juny de 2021.
S’aprova per unanimitat.

- Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament formulada pel senyor Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT).

 

Els regidors i regidores van fer el gest en suport de les persones que pateixen ELA.
Els regidors i regidores van fer el gest en suport de les persones que pateixen ELA.

Vídeos

Ple ordinari del dia 17 de juny de 2021