El Ple aprova l'última pròrroga de la concessió de les escoles bressol amb vista a recuperar-ne la gestió

Última revisió 25-05-2021 08:34
21/05/2021

L’Ajuntament ja ha nomenat una comissió tècnica per enllestir el procés de remunicipalització d'aquí a un any

El Ple municipal telemàtic celebrat ahir al vespre va aprovar la quarta i darrera pròrroga del contracte de concessió per a la gestió indirecta, a través d’empreses externes, de les escoles bressol municipals La Barqueta i Sol Solet. La proposta va tirar endavant amb 16 vots favorables, de l’Equip de Govern (ERC i PSC), JxCAT-Units i Cs. Fem Masnou i la CUP van emetre 4 vots en contra. En la sessió d’ahir hi van participar 20 dels 21 regidors i regidores del Ple, perquè Frans Avilés, portaveu de Cs, no va poder assistir-hi.

L’aprovació d’aquesta pròrroga pot sonar, en principi, contradictòria, davant la posició àmpliament majoritària dels grups municipals a favor de recuperar la gestió directa de les escoles bressol; és a dir, de remunicipalitzar-les —una expressió popular però poc rigorosa, perquè són serveis que mai no han deixat de ser municipals, malgrat l’externalització de la gestió. A fi de comptes, es prorroga la concessió, perquè es necessita més temps per dur a terme els tràmits que calen per recuperar-ne la gestió.

En aquest sentit, l’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar la “gran complexitat d’aquest procés en aspectes com la incorporació de treballadores a la plantilla de personal municipal i altres qüestions que cal fer correctament per recuperar la gestió directa de la millor manera possible”. L’alcalde va precisar que ha decretat el nomenament una comissió tècnica per dur a terme aquest procés i que s’ha ordenat a la gerència municipal que coordini les tasques per implantar la gestió directa d’aquest servei públic. En l’exposició del punt, Cristina Ramos, cinquena tinenta d’Alcaldia i regidora d’Educació, va detallar que la concessió de la gestió de les escoles bressol s'havia aprovat l’any 2014, amb un contracte per lots de quatre anys de durada i prorrogable durant quatre anys més. Aquesta és, per tant, la darrera pròrroga possible.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, va ser l’únic regidor de l’oposició que va valorar la proposta de pròrroga. Va mostrar-s’hi en contra: “Es podria haver treballat per haver recuperat la gestió directa de les escoles bressol en el proper curs i no haver de fer una nova pròrroga”. “Es va deixant passar el temps i sembla que no hagi d’arribar mai”, va queixar-se. Va advocar per “recuperar la gestió directa, transparent i participativa, centrada en les persones i en la qualitat del servei”. Finalment, va demanar que s’escoltin les reivindicacions de les famílies. La regidora Ramos va precisar que es mantenen reunions amb les famílies i que se les escolta i s’hi treballa, però que “no sempre es pot donar la resposta volguda”.

Audiència pública

L’Audiència pública prèvia al Ple es va fer també de forma telemàtica. Des de l’inici de la pandèmia, la ciutadania que vol plantejar-hi assumptes ha de fer-ho per instància abans de les 14 h del mateix dia en què se celebra el Ple. En aquesta ocasió es van presentar dues queixes relacionades amb les ocupacions.

La primera es referia al solar d’una propietat situada a l’altura del número 52 del carrer de Jacint Verdaguer (N-II). El veïnat de la zona es queixa de brutícia i de l’existència de deixalles inflamables, entre altres molèsties, com sorolls i manca d’higiene. Van respondre el regidor Ricard Plana (Urbanimse) i la regidora Sílvia Folch (Seguretat Ciutadana), que tenen la tercera i la primera tinença d’alcaldia, respectivament. Van detallar les actuacions que està duent a terme l’Ajuntament i les limitacions que dificulten que pugui realitzar-ne més, perquè es tracta d’una propietat privada que no atén els requeriments i que fins i tot ha estat multada per aquest motiu. A més, si la problemàtica s’allarga, caldrà el permís explícit d’un jutjat per poder accedir a la propietat i emprendre altres actuacions.

L’altra qüestió introduïda estava motivada per l’ocupació d’habitatges protegits del sector de Llevant, al carrer de Salvador Espriu. Els veïns van relatar que fa anys que pateixen l’incivisme d’aquests ocupants i demanen que es prenguin mesures amb urgència, després d’haver fet múltiples denúncies als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local. Reclamen, a més, participar en una reunió conjunta amb l’Ajuntament i el cap de gestió dels habitatges protegits de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, ja que els immobles ocupats depenen d’aquest ens. Va respondre l’alcalde, explicant les múltiples gestions i reunions que s’han dut  i s’estan duent a terme per solucionar aquest problema.

Altres punts del Ple

- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 d'abril de 2021.

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 867 de 29 d'abril de 2021 de nomenament per substitució dels membres representants de l'Associació Veïnal del Cul d'Ocata al Consell de la Vila.

S’aprova amb 20 vots a favor (unanimitat dels regidors i regidores presents).

- Donar compte del Decret d'Alcaldia número 753 de data 21 d'abril de 2021 d'aprovació de la liquidació pressupostària, exercici 2020.

- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació pressupostària, exercici 2020.

- Donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament del Masnou relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020.

- Donar compte de l’informe anual dels resultats del control intern, que s'estableixen a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, de l'exercici 2020.

- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2021 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

- Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer trimestre de 2021 i del càlcul del període mitjà de pagament.

- Aprovació inicial de l'expedient número 09/2021, de modificació de crèdit per suplement.
S’aprova, amb els 12 vots a favor de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 8 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Aprovació inicial de la relació número 1/2021 de factures extrajudicials.

S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i Cs) i 7 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).

- Aprovació de les assignacions econòmiques dels grups municipals exercici 2021.

S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs), 3 vots en contra (Fem Masnou) i 1 abstenció (CUP).

- Assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del contracte del servei municipal d’abastament d’aigua potable (SOREA – AGBAR).

S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs), 3 vots en contra (Fem Masnou) i 1 abstenció (CUP).

- Declarar d’interès municipal o d’utilitat municipal les obres d’adequació de les pistes esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES Maremar situat a l’avinguda de Cusí i Furtunet, núm. 52, del Masnou.

S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i Cs) i 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP).

- Designació de la secretària del Consell d'Administració de SUMEM (Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal), S.L.

Aquesta proposta es va introduir a l’ordre del dia un cop aprovada la seva urgència amb 16 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP). Després del debat, es va aprovar la proposta amb els mateixos vots a favor i les mateixes abstencions.

- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la prevenció del suïcidi i en pro de la salut mental.

Aprovada amb 20 vots favorables, per unanimitat de tots els regidors i regidores presents.

- Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i JuntsxCat-Units pel Masnou per a la retirada del Decret d’Alcaldia de 12 de maig de 2021, amb relació amb el pla de desconfinament COVID-19.

Aquesta moció es va introduir a l’ordre del dia un cop aprovada la urgència per unanimitat de tots els regidors i regidores presents (20). Finalment, però, va ser rebutjada amb els 12 vots en contra de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 8 vots a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP per a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19.
S’aprova, amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i la CUP) i 1 abstenció (Cs).

Sessió plenària telemàtica del 20 de maig del 2021.
Sessió plenària telemàtica del 20 de maig del 2021.

Vídeos

Ple ordinari del dia 20 de maig de 2021

Audiència prèvia del dia 20 de maig de 2021