El Ple aprova les ordenances fiscals del 2022

Última revisió 25-10-2021 08:11
22/10/2021

S’apugen unes mil·lèsimes el gravamen de l’IBI i la taxa de gestió de residus comercials

El Ple municipal celebrat ahir, 22 d’octubre, va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022. Els canvis més rellevants afecten l’IBI, que incrementa en unes mil·lèsimes el seu gravamen sobre els béns urbans (de 0,75 a 0,7596%), i la taxa de gestió de residus comercials, que augmenta un 20%, per “normalitzar-la”, va dir l’alcalde, Jaume Oliveras, recordant que s’està aplicant la pujada esglaonada aprovada l’any passat, que es va combinar amb la rebaixa de la taxa de residus domèstics. La resta de canvis, continuava l’alcalde, “es duen a terme per adaptar els impostos i les taxes als canvis normatius”. La modificació de les ordenances fiscals va ser aprovada amb els 12 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC i PSC), 8 en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

El debat es va centrar en l’augment del gravamen de l’IBI. L’alcalde, que assumeix directament les competències d’Hisenda, va subratllar que la pujada serà mínima per a les propietats amb valors cadastrals baixos o mitjans: “Per a les persones que tinguin un rebut de l’IBI baix, la pujada serà insignificant; potser d’uns 2 euros a l’any. Afectarà més qui tingui un IBI alt, perquè com més valor té una propietat, més es grava. És un impost que ajuda al reequilibri social. Si algú té problemes per pagar-lo, pot acollir-se a les convocatòries d’ajuts que convoca l’Ajuntament.”

En global, es calcula que aquest increment en el gravamen de l’IBI suposarà un ingrés de 115.000 euros per a l’Ajuntament. Oliveras va precisar que aquesta xifra coincideix amb la despesa addicional que implica la recuperació de la gestió directa de les escoles bressol municipals, prevista per a l’any vinent. Així, per a l’alcalde “la pujada queda justificada per l’augment en la despesa social i la millora dels serveis que inclou el projecte de pressupost per a l’any que ve”. De fet, l’aprovació de les ordenances fiscals acostuma a ser un pas previ a la del pressupost municipal, que es preveu que se sotmetrà al Ple en la sessió que ha de celebrar-se el 18 de novembre.

Romà López, portaveu de JxCAT-Units, i Frans Avilés, portaveu de Cs, van rebatre amb contundència que l’IBI sigui un impost favorable al reequilibri de rendes. “A vostè pot semblar-li una pujada insignificant, però no ho serà per a les famílies que ho estan passant malament. No tenen empatia, estan desconnectats de la realitat”, va etzibar López a l’alcalde. En la mateixa línia, el portaveu de Cs va afirmar que l’IBI “no és un impost progressiu”. “És una pujada lineal, per a rics i pobres. Farà mal a qui s’hagi quedat a l’atur, una penalitat més per als pobres, per poca que sigui la pujada i encara que tinguin una propietat amb un valor cadastral baix”, afegia Avilés.

JxCAT-Units i Cs són els dos grups municipals que van presentar esmenes a la proposta de modificació d’ordenances fiscals. Van ser rebutjades amb els vots negatius de l’Equip de Govern. A través de la seva esmena, JxCAT-Units proposava congelar el gravamen de l’IBI al nivell actual (0,75%), “perquè estem en temps de crisi i de pandèmia i no toca apujar impostos; la gent ja ho està passant prou malament”, va dir López, que també va llançar un consell: “El que haurien de fer és retallar despeses i deixar d’emprendre aventures perilloses, com l’expropiació del pati del Casino, que costarà molt més del que ens diuen, i de fer despeses per a l’autobombo, com el vídeo sobre la reforma de l’N-II, que ha costat 14.810 euros.” També va qüestionar si els 115.000 euros que s’ingressaran amb l’augment del gravamen de l’IBI “no aniran a costejar també l’entrada del PSC al Govern”. “És vergonyós”, va concloure.

En les esmenes presentades per JxCAT-Units, també es demanava ampliar de 3 a 4 anys la bonificació del 50% de l’IBI per la instal·lació de sistemes de generació d’electricitat a partir de fonts d’energia renovables. “Ho rebutgem, però tindrem en compte aquesta proposta per a l’any que ve”, va respondre l’alcalde, que va precisar que encara és massa aviat per aprovar aquesta ampliació del període bonificable: “No ens hi tanquem, però és una mesura que es va aprovar l’any passat i, per això, és massa d’hora per haver-ne analitzat l'impacte econòmic.”

Cs va ser més ambiciós amb la seva esmena, pel que fa a la disminució en la recaptació: “Proposem rebaixar el gravamen del 0,75 al 0,72% perquè és un impost que afecta la majoria de ciutadans i tots els habitatges”, va dir Avilés. L’alcalde va respondre que aquesta rebaixa suposaria per a l’Ajuntament una disminució de 370.000 euros en els ingressos i va donar a entendre que seria incompatible amb els pressupostos que es volen aprovar per a l’any que ve i que preveuen “noves prestacions, un augment en la despesa social i la gestió directa de les escoles bressol”. Si l’alcalde va dir que els arguments de López i Avilés representaven “postures típiques de centredreta, perquè paga més IBI qui més té”, el portaveu de Cs va respondre que “la política fiscal d’aquest Ajuntament és d’esquerra o d’extrema esquerra, perquè empobreix la població a base d’impostos i després donen subvencions perquè els ho agraeixin”. Avilés va admetre que la seva esmena proposava una rebaixa contundent, però que la seva intenció era negociar-la: “Podríem haver trobat un punt d’equilibri assumible per al Govern.”

Amadeu Quintana, portaveu de Fem Masnou, va justificar el vot en contra de la seva formació “sobretot, per les maneres del Govern a l’hora de portar les propostes al Ple”, i va adduir manca de diàleg i el va acusar “d’utilitzar el rodet de la majoria absoluta per imposar unes ordenances que són millorables i haurien de ser fiscalment més justes”. Quintana va defensar un sistema de tarifació social a les ordenances fiscals. Bàsicament, això significa que es tingui en compte la renda i la situació socioeconòmica del contribuent per calcular les quantitats que ha de pagar en les taxes, preus públics i impostos. El regidor de Fem Masnou es va mostrar conciliador en proposar, de cara a l’any vinent, “un debat sincer sobre quin model fiscal volem construir al nostre poble”. Oliveras va respondre que l’Ajuntament ja està aplicant la tarifació social “a les quotes de les escoles bressol i en alguna altra convocatòria”. “L’apliquem allà on podem; dissortadament, no podem fer-ho sobre el IBI, tot i que ens agradaria”, lamentava l’alcalde referint-se a la legislació que regula aquest impost.

La portaveu de la CUP, Mireia Noy, que es va abstenir, no va intervenir en el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals.

Gestió pública de l’estacionament

En la sessió d’ahir es va aprovar per unanimitat una proposta que es pot qualificar d’històrica: el primer encàrrec que el Ple municipal delega a l’empresa municipal SUMEM SL, constituïda recentment. Es tracta de la gestió de l’estacionament regulat de vehicles.

“Amb aquesta votació refermem la voluntat mostrada per una àmplia majoria de partits per replantejar la gestió de molts dels serveis que es trobaven sota el sistema de concessió”, va manifestar Ernest Suñé, segon tinent d’Alcaldia i regidor d’Impuls dels Serveis Públics. “Tanquem, doncs, el primer cercle, que de ben segur no serà l’últim, del treball conjunt que hem fet tots els partits per millorar la gestió del serveis públics”, va afegir visiblement satisfet.

En el mateix sentit es va expressar Mireia Noy, portaveu de la CUP, l’únic grup de l’oposició que va prendre la paraula en aquest punt: “Celebrem que SUMEM comenci a caminar. Fa anys discutíem sobre la idoneïtat de les municipalitzacions. Sovint sentíem que si eren difícils de gestionar, si són molt costoses... Ara ens trobem encarregant l’estacionament regulat. I això només acaba de començar.”

Altres punts del Ple

Tot i haver-se convocat l’audiència pública prèvia al Ple, es va cancel·lar perquè ningú no hi havia presentat cap assumpte dins el termini establert, les 14 h d’ahir, el mateix dia del Ple.

En qualsevol cas, en la sessió plenària celebrada ahir, a banda dels assumptes desenvolupats més amunt, es van debatre i votar els punts de l’ordre del dia que s'esmenten a continuació.

- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 23 de setembre de 2021.
S’aprova.

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

- Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost 2022 de l’Ajuntament del Masnou tramès a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda, en compliment de l’article 27 de la LO 2/2012, de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Aprovació inicial de l'expedient núm. 17/2021 de Modificació pressupostària per suplement de crèdit i per crèdit extraordinari.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou i PSC) i 6 abstencions (JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament del Masnou per a la introducció del vot telemàtic en les sessions plenàries en determinats supòsits.
S’aprova, amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 abstencions (Cs).

- Aprovació de la massa salarial del personal laboral 2021.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou i PSC) i 6 abstencions (JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Aprovació dels festius d'obertura dels establiments comercials al Masnou per a l'any 2022.
S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).

- Aprovació de la segona addenda econòmica 2021 per al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per a l'any 2021.
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 1 en contra (CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).

- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada al carrer de Barcelona, núm. 46 del Masnou.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC i JxCAT-Units), 2 en contra (Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).

- Resolució de les al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística a l’àmbit del Casino del Masnou.
S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC), 8 en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d'Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constancia.
S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i CUP) i 8 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs).

- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-Units en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.
S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

- Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per millorar les mesures destinades a aturar els desnonaments al nostre municipi.
Es rebutja, amb 12 vots en contra (ERC i PSC) i 9 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a la redacció d’un projecte d’estabilització del litoral del Masnou a partir de la recuperació d’ecosistemes i de la biodiversitat litoral.
S’aprova per unanimitat.

- Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC en suport a la protesta presentada per les associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi.
S’aprova per unanimitat.

- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.
S’aprova per unanimitat.

- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC d’adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. Àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona.
S’aprova per unanimitat.

Ple telemàtic del 21 d'octubre de 2021.
Ple telemàtic del 21 d'octubre de 2021.

Vídeos

Ple ordinari del dia 21 d'octubre de 2021