S'obre una enquesta per conèixer el grau de satisfacció envers l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Última revisió 17-06-2021 08:33
16/06/2021

Es pot respondre un senzill qüestionari de valoració entre els dies 16 i 25 de juny

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament del Masnou ha obert avui una enquesta per conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania que utilitza el servei. Fins al 25 de juny, tothom qui ho vulgui pot omplir un senzill qüestionari. Es pot respondre per Internet o en format paper, mitjançant un imprès que es pot obtenir a la mateixa oficina.

D'aquesta manera, l'OAC vol saber en quins aspectes pot millorar i l’opinió de la qualitat de la seva gestió. El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 20 de setembre del 2018 la Carta de Serveis de l'OAC, que estableix l'enquesta com un dels canals de participació de la ciutadania per col·laborar en la millora del servei i de la mateixa Carta de Serveis.

Amb motiu de les mesures restrictives per combatre la pandèmia, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) va posar en marxa el telèfon d’atenció ciutadana (93 557 17 77) i el canal de tramitació telemàtica com a mitjà de relació amb l’Ajuntament. A més, va establir la cita prèvia per a l’atenció presencial a les oficines, combinada amb una atenció presencial ràpida per a alguns tràmits, com ara l’emissió de justificants del Padró d’habitants o el registre d’entrada de documents.

Durant l’any 2020, l’OAC va rebre 10.783 visites presencials i va gestionar 20.599 tramitacions. A través de la seu electrònica s’han rebut 13.368 tràmits.  A banda, s’han atès 11.283 trucades. Per franges horàries, el 93% de les atencions de l’OAC es realitzen als matins. El  7% restant corresponen a les que es duen a terme les tardes dels dijous, quan l’OAC també obre entre les 16 i les 19 h.

Es pot obtenir més informació sobre el funcionament del servei durant l’any passat a  la memòria 2020 de l’OAC, així com a l’informe de les queixes, suggeriments i propostes del 2020.
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) es troba al número 23 del carrer de Roger de Flor.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) es troba al número 23 del carrer de Roger de Flor.
Autor: Domènec Cano Senties.