Sequera: prohibicions i restriccions per estalviar aigua

El Masnou, com bona part de Catalunya, es troba en estat d'excepcionalitat per sequera. Les reserves hídriques de les conques internes catalanes es troben al 27% de la seva capacitat (dades del 7 de març del 2023).

Davant l'excepcionalitat, s'apliquen prohibicions i restriccions per estalviar aigua.

Afecten accions quotidianes, com el reg de jardins, el rentat de vehicles, la neteja de carrers o l'ompliment de piscines i fonts ornamentals.

Cal reduir el consum d'aigua al mínim imprescindible.

Cliqueu per conèixer les prohibicions i restriccions.

Afectacions en jardins i parcs

En aplicació d'aquestes mesures, l'Ajuntament del Masnou ha aturat els regs de totes les gespes i prats. Per tant, si no plou en els següents dies, s'assecaran progressivament, ja que es tracta de comunitats vegetals pròpies de climes més humits.

En paral·lel, el reg de les plantes arbustives i de flor queda reduït al mínim i indispensable per la supervivència de les plantes. L’arbrat sobreviu, en general, amb l'aigua procedent de les precipitacions. No és el cas de l’arbrat de nova plantació. Es regaran utilitzant el mínim d'aigua imprescindible per a la seva supervivència.

A banda, també es restringirà l'ús d'aigua en la neteja viària, tal com s'especifia al ban municipal que es pot consultar en aquesta mateixa publicació.

Més informació

Ban municipal - Mesures d'estalvi davant l'excepcionalitat per sequera

El web de la sequera (Agència Catalana de l'Aigua)

 

BAN MUNICIPAL

Amb motiu de l’estat d’excepcionalitat per sequera als municipis que s’abasteixen de la conca del Ter i el Llobregat, entre els quals hi ha el Masnou, s’estableixen les accions per estalviar aigua definides al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera aprovat per la Generalitat de Catalunya, que són les següents:

Reg de zones verdes

Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats excepte:

 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua

 • Se’n prohibeix l’ompliment total o parcial.
 • En el cas de llacs que suportin vida aquàtica, només es pot utilitzar el mínim d’aigua necessària per garantir-la. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima  supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Neteja de carrers

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Eliminació de pols

 • Es prohibeix l’ús d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.

Ompliment de piscines

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada:

 • Al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, a l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Aquestes mesures s'allargaran fins que no es desactivi l’estat d’excepcionalitat per sequera.

El Masnou, 6 de març de 2023

Jaume Oliveras i Maristany

L’alcalde.

07/03/2023
Fins el 30/06/2023

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2023 09:41