S'obre la convocatòria de subvencions municipals per a entitats

Última revisió 22-02-2021 09:58
19/02/2021

El 26 de març és la data límit per presentar-hi sol·licituds

L’Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats generals o esportives d’interès públic que realitzin les entitats del Masnou que estiguin inscrites com a tals al registre municipal. El període per presentar-hi sol·licituds s’obre el 20 de febrer i finalitza el 26 de març.

Es poden consultar les bases i tota la informació necessària per fer les sol·licituds al següent enllaç:

Tràmit: Sol·licitud de subvencions per a entitats

L’Ajuntament del Masnou pot atorgar subvencions pel procediment de concurrència competitiva a entitats ciutadanes que realitzin activitats d'interès públic en algun dels àmbits següents:

 1)   Activitats generals:

a)      Civisme i participació ciutadana. Promoció del civisme i de la convivència ciutadanes, associacionisme veïnal, foment de la participació ciutadana, millora de la gestió de les entitats, formació de persones integrants o de personal tècnic.

b)      Consum. Foment i promoció del consum responsable i respectuós amb el medi.

c)      Cultura. Promoció i foment de la lectura, arts plàstiques, arts escèniques, protecció i promoció del patrimoni, lleure, festes populars i tradicionals.

d)      Ensenyament. Activitats complementàries de l'educació de la infància i el jovent, i educació en el lleure.

e)      Igualtat. Foment i promoció de la igualtat i de la no discriminació de les persones per raó de gènere.

f)       Salut pública. Protecció i promoció de la salut pública, suport i assistència a persones afectades de malalties, suport i assistència a persones amb discapacitats.

2)   Activitats esportives:

a)      Activitats de promoció esportiva de caràcter regular. Escoles d'iniciació esportiva, esport escolar i federat de base fins a la categoria juvenil; esport federat de lleure, i activitats esportives regulars no federades.

b)      Activitats esportives de caràcter extraordinari o puntual, que es realitzin fora de la programació habitual de temporada i a les quals es doni una rellevància especial.

c)      Manteniment d'instal·lacions i adquisició de material necessari per al desenvolupament de les activitats esportives esmentades.

Moment de la darrera celebració de la Fira d'Entitats del Masnou
Moment de la darrera celebració de la Fira d'Entitats del Masnou