Pla de xoc pels efectes econòmics del coronavirus

Última revisió 27-03-2020 13:34
26/03/2020

La Junta de Govern Local d’aquest dijous, 26 de març, ha aprovat noves mesures de caràcter econòmic per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Pel que fa a l’activitat comercial, els establiments que han hagut de tancar per imperatiu legal no hauran de pagar les taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de la via pública. Quant a les persones usuàries de diferents serveis municipals no prestats, se’ls atura el cobrament i se’ls retornarà l’import proporcional de les quotes. Aquestes mesures se sumen a les diferents ja preses anteriorment en l’àmbit econòmic i, també, social. 

Suspensió del pagament de taxes, modificació dels fraccionaments i ajornaments per als establiments comercials

S’ha suspès el període de cobrament de les exaccions industrials que figura al calendari fiscal del Masnou i que inclou les taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública. També, s’ha recollit el compromís de recalcular-les una vegada aixecat l’estat d’alarma, per tal de no cobrar-les als establiments comercials que s’han vist obligats a tancar. Finalment, s’ha acordat l’aprovació d’un nou període de cobrament una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, així com l’ajornament de fraccionaments i ajornaments vigents concedits abans del 17 de març.

Compensació de les taxes ja pagades per serveis municipals

Per tal d’oferir també suport a la ciutadania en general, s’ha aprovat l’aturada del cobrament de diferents serveis municipals que, a causa de la situació, s’han deixat de prestar, així com el retorn dels ja cobrats des del seu tancament. Aquests són el Centre de Formació per a Persones Adultes del Masnou (CFPAM), les activitats esportives del Complex (abonaments anuals, abonaments trimestrals, cursets de natació i altres activitats aquàtiques, activitats dirigides), les culturals de Ca n’Humet i les de promoció del municipi.

Aquesta mesura amplia la ja aplicada als serveis que es presten de forma indirecta: les dues escoles bressol municipals (Sol Solet i La Barqueta) i l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM). Si bé formalment es portarà a aprovació al Ple del mes d’abril, el cobrament de les quotes d’aquests serveis interromputs per la crisi ha estat anul·lat, una mesura que es mantindrà mentre duri aquesta situació. Així mateix, si algun usuari o usuària ja havia pagat prèviament el servei, se li retornarà la part proporcional del temps en què aquest ha deixat de prestar-se.

Altres mesures

El Govern municipal segueix estudiant noves mesures per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats pel coronavirus i, en funció de la durada de l’estat d’alarma, s’estudiarà un ajornament general de la quota de l’IBI corresponent al mes de maig, així com la carència d’un mes en el pagament de rebuts per part de persones vulnerables. També, s’està tramitant la dotació d’una partida social de fons per fer front a l’impacte de la crisi en les famílies i persones d’aquest col·lectiu.

Fora de les mesures temporals fruit d’aquesta situació excepcional, es recorda que l’Ajuntament ofereix el fraccionament o ajornament del pagament de tributs en període voluntari. En totes les sol·licituds caldrà que la persona contribuent justifiqui que la seva situació econòmica li impedeix, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts, d'acord amb allò previst a l'article 65 de la Llei general tributària. Podeu consultar-ne el tràmit.

A més, també es recorda que, per facilitar el confinament de la població, les zones blaves del municipi són gratuïtes.