L'Ajuntament del Masnou i MicroBank col·laboren per reactivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora

Última revisió 28-10-2020 08:42
27/10/2020

A mitjan octubre, l’Ajuntament del Masnou i MicroBank (el banc social de CaixaBank) van signar un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. L’objectiu de l’acord és afavorir la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats. A més, compta amb una línia específica per a aquelles persones emprenedores i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la COVID-19.

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament del Masnou es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i adreçar les persones físiques o jurídiques assessorades pel consistori a MicroBank perquè aquesta entitat analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament. Aquest acord per contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social del Masnou preveu fins a un milió d'euros a l'any per destinar als projectes que es presentin i siguin aprovats.

A més, en el context de la crisi sanitària, l’entitat bancària posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la COVID-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

L’acord el van signar el 21 d’octubre l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras; la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego.

Requisits per accedir-hi

Les persones beneficiàries poden ser professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants poden optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament del Masnou. Els emprenedors i emprenedores que vulguin l’aval tècnic han de contactar amb el Centre d’Empreses Casa del Marquès, que pot avalar tècnicament el projecte, un requisit indispensable per a la concessió d’aquests microcrèdits. La decisió final per a la concessió econòmica recau en l’entitat bancària.

Un suport econòmic necessari

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, té com a missió afavorir el desenvolupament econòmic i facilitar oportunitats d’ocupació al municipi, mitjançant serveis de suport i orientació a les empreses i a les persones.

Des del Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE), des d’on s’ofereixen serveis d’informació i assessorament a les empreses del Baix Maresme, s’identifica recurrentment la necessitat de disposar de finançament per a la posada en marxa d’activitats empresarials i la consolidació dels ja existents. A més, la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 ha fet encara més necessari el suport econòmic per mantenir projectes que han patit les afectacions negatives d’haver tancat o haver vist reduïda la seva facturació.

Per donar resposta a aquesta necessitat, el consistori masnoví va demanar una proposta a les entitats financeres del país per aconseguir finançament i només es va obtenir resposta de MicroBank. Un cop analitzades les condicions econòmiques que proposava l’entitat financera, els serveis municipals van valorar-les com a correctes i competitives.