Gabinet d'Alcaldia

L'alcalde té com a funcions principals impulsar, dirigir i coordinar les diferents àrees, amb el clar objectiu d'assolir el màxim compliment del programa de govern.

L'Alcaldia impulsa i coordina la informació, la comunicació municipal i la presència institucional.

 

Àmbits d'actuació:

  • Direcció i coordinació general de l’acció del govern municipal, a través del Pla d’Actuació Municipal (PAM).
  • Polítiques de comunicació i publicacions municipals.
  • Protocol i acció institucional.
  • Programes d'inversió supramunicipals.
  • Participació ciutadana i transparència.
  • Projectes estratègics municipals.
  • Competències de l’alcaldia que no hagin estat delegades expressament.

 

Alcalde del Masnou: Jaume Oliveras i Maristany

Cap de Gabinet: Núria Creus.
Secretaria i protocol: Vanesa Pons.
Administració: Beatriz Francisoud.

Telèfon: 93 557 17 00
Adreça electrònica

Tècnics municipals

Cap de Gabinet: Núria Creus i Maristany
Administració: Beatriz Francisoud
Secretaria i protocol:Vanesa Pons