El Ple de març serà el dijous 18

Última revisió 15-03-2021 08:32
12/03/2021

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal, el 18 de març de 2021, a les 19 h.

Es farà de forma telemàtica i es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència Pública prèvia al Ple, de forma telemàtica (com a mesura preventiva per la pandèmia de la COVID-19). Es retransmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l’Audiència Pública abordi algun assumpte han de sol·licitar-ho per instància a l'Ajuntament abans de les 14 h del 18 de març. Poden fer-ho aquí.

L’ordre del Ple municipal és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 18 de febrer de 2021.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 187, de data 11 de febrer de 2021, de l’aprovació de la modificació dels festius d’obertura comercial 2021.

5. Modificació del nomenament de representant municipal del Grup Municipal del PSC- CP al Consell de Promoció Econòmica.

6. Aprovar inicialment la carta de serveis del servei municipal d’Habitatge.

7. Sol·licitud a l’Organització Mundial de la Salut de l’adhesió del Masnou a la Xarxa Mundial de Ciutats amigues amb les persones grans.

8. Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de la Beca de Recerca Local del Masnou.

9. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància i l'adolescència.

10. Aprovació de la modificació de l’annex 1 del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.

11. Aprovació provisional del Pla especial de patrimoni de l'edifici situat al carrer de Barcelona, núm. 16.

12. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior

13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

14. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per adherir-nos com a municipi a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport dels Mossos d’Esquadra, Policies Locals i el conjunt de forces i cossos de seguretat.

Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.