Casal d'estiu

Núm.

32.009

Objectiu fonamental del servei

Oferir educació en el lleure als infants masnovins en el propi territori, utilitzant la cultura en general, i l’art concretament, com a element educatiu, una vegada finalitzat el calendari escolar.
 

Prestacions servei

Dur a terme el casal d'estiu Fakaló, durant el mes de juliol, per quinzenes i amb tres horaris possibles: matí; matí amb menjador; matí i tarda amb menjador.

Oferir, addicionalment, un servei de permanència (de 8 a 9 h), amb un màxim de 100 places per quinzena.
 

Persones destinatàries

Infants, amb preferència per als empadronats al municipi.

Requisits d'accés

 1. Tenir entre 4 i 10 anys.
 2. Ser admès, per sorteig.
 3. Presentar la documentació necessària.
 4. Pagar la quota corresponent.
 5. Formalitzar la inscripció.
   

Documents a aportar

 1. Full d’autorització emplenat pel pare/mare/tutor legal. 
 2. Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor legal. 
 3. Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
 4. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o el document sanitari equivalent. 
 5. Una foto de carnet recent. 
 6. En el cas d’alguna prescripció mèdica (al·lèrgia, intolerància, medicació...) full mèdic que ho indiqui. 
 7. Resguard del pagament al banc (en el cas que no es faci el pagament amb targeta de crèdit
   

Horari

Durant el mes de juliol.
Horari màxim de 8 a 17 hores, de dilluns a divendres.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Punts de prestació

Casal d'estiu 'Fakalo"
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-06-2019 09:17