Anna Torrijos López

Sisena tinença d'alcaldia.

Regidora de Plans i Projectes Estratègics.

- Declaració de béns.

- Adreça electrònica: annatl@elmasnou.cat

- Regidora de l'Equip de Govern sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

  Import/sessió 
2023   
 Màxim anual 2023 

 Ple Municipal

632,95 € 6.962,40 €

 Junta de Govern Local

158,24 € 6.645,93 €

 Junta de Portaveus

179,33 € 1.972,68 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

316,47 € 6.962,40 € per al 
conjunt de les
comissions
informatives

 Comissió Informativa de Serveis Generals

316,47 €

 Comissió Informativa de Territori

316,47 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1979.

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Sociologia
  • Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada -TISA
  • Postgrau en Màrqueting Lingüístic

Trajectòria professional i política

  • Tècnica d’indicadors i estudis sociolingüístics de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (actualment i des de 2006).
  • Tècnica i cap de projectes d’estudis sociològics i d’opinió a la consultoria Institut DEP (des de 2001 fins al 2006).

Trajectòria política

  • L’any 2015, s'incorpora com a independent a les llistes d’ERC-Acord pel Masnou.

Trajectòria associativa

  • Representant de famílies del Consell escolar de l'escola Marinada (2017-2020).
  • Secretària de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d'Estudis Catalans (2007 – 2010). Actualment n'és membre.
  • Membre del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Anna Torrijos López, regidora d'ERC-AM, mandat 2019-2023.