Anna Torrijos López

Sisena tinença d'alcaldia.

Regidora de Plans i Projectes Estratègics.

- Declaració de béns.

- Adreça electrònica: annatl@elmasnou.cat

- Regidora de l'Equip de Govern sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Import/sessió 2021 

Màxim anual 2021

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

 Junta de Govern Local

151,35 €

6.356,70 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones*
*La regidora Torrijos no és membre d'aquesta comissió.
 Per tant, no hi ha opció a la seva assistència efectiva. 

302,70 €

 6.659,40 € per al conjunt de 
 les comissions informatives 

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

302,70 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1979.

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Sociologia
  • Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada -TISA
  • Postgrau en Màrqueting Lingüístic

Trajectòria professional i política

  • Tècnica d’indicadors i estudis sociolingüístics de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (actualment i des de 2006).
  • Tècnica i cap de projectes d’estudis sociològics i d’opinió a la consultoria Institut DEP (des de 2001 fins al 2006).

Trajectòria política

  • L’any 2015, s'incorpora com a independent a les llistes d’ERC-Acord pel Masnou.

Trajectòria associativa

  • Representant de famílies del Consell escolar de l'escola Marinada (2017-2020).
  • Secretària de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d'Estudis Catalans (2007 – 2010). Actualment n'és membre.
  • Membre del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Anna Torrijos López, regidora d'ERC-AM, mandat 2019-2023.