S'urbanitza el tram superior del carrer de Xile

Última revisió 05-04-2023 10:08
31/03/2023

A mitjan d'abril és previst que comencin les obres d’urbanització del segment superior del carrer de Xile, el que va des de la cantonada amb el carrer de Mèxic cap amunt. És un atzucac sense pavimentar que mena a un terreny que, al seu torn i pel costat oposat, és contigu a l’Escola Marinada i al Camp Municipal de Futbol d’Ocata.

Les obres, que duraran dos mesos, aproximadament, consisteixen en la creació de dos àmbits longitudinals. Un d’aquests dos costats es pavimentarà, el que es correspon amb la pràctica totalitat de les finques d’aquest tros de carrer. A l’altre només n’hi ha una. La pavimentació d’aquest costat el farà accessible als vianants. L’altra meitat quedarà com una mena de jardinet; és a dir, no es pavimentarà i quedarà com una zona de vegetació que alhora servirà per absorbir les aigües pluvials.

El projecte complet compta amb una provisió total de 72.827 euros, xifra que inclou la redacció del projecte i la direcció d’obres. Dins d’aquesta quantitat hi ha inclosa la part que es dedica a l’execució dels treballs, que s’ha adjudicat a l’empresa B28 per un import de 45.017,81 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament ha de recuperar el 90 % de la inversió que s’hi fa per llei, ja que són els propietaris de les finques dels àmbits que s’urbanitzen els qui han de sufragar aquest percentatge. Cada propietari haurà d’abonar les quotes que li corresponguin, en funció dels metres que ocupa cada finca en aquest tros de carrer.