Oberta la convocatòria de subvencions per a les entitats del Masnou

Última revisió 21-03-2023 10:56
20/03/2023

La convocatòria d’enguany destina fins a 90.000 euros a subvencionar activitats de les entitats locals

El 14 d’abril és la data límit per presentar-hi sol·licituds d’entitats esportives i, el 17 d’abril, d’entitats que realitzin activitats generals

L’Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats generals o esportives d’interès públic que realitzin les entitats del Masnou que estiguin inscrites com a tals al registre municipal. El període per presentar-hi sol·licituds finalitzarà el 14 d’abril en el cas de les entitats esportives, i tres dies més tard, el 17 d’abril, en el cas de les que realitzen activitats generals. La convocatòria d’enguany preveu destinar-hi fins a 90.000 euros, 35.000 dels quals serien per a entitats esportives i, la resta, 55.000 euros, per a les que realitzen activitats generals. En el cas d’aquestes segones, l'import màxim de cada subvenció no podrà ser superior a 5.000 euros. Es poden consultar les bases i tota la informació necessària per fer les sol·licituds aquí.

Així es pretén donar suport a les entitats que realitzen activitats al municipi, que incideixen en la creació i l’enfortiment de la xarxa associativa i que fomenten les relacions ciutadanes a través de la promoció d’activitats culturals, educatives, esportives, juvenils i socials. En aquest sentit, l'Ajuntament del Masnou pot atorgar subvencions pel procediment de concurrència competitiva a entitats ciutadanes que duguin a terme activitats d'interès públic en algun dels àmbits següents:

Activitats generals

a) Civisme i participació ciutadana: Promoció del civisme i de la convivència de la ciutadania; associacionisme veïnal; foment de la participació ciutadana; millora de la gestió de les entitats; formació de persones integrants; foment de la interculturalitat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea del civisme i la participació ciutadana.   

b) Consum: Foment i promoció del consum responsable i respectuós amb el medi ambient il’entorn. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit del consum.

c) Cultura: Promoció i foment de la lectura; arts plàstiques; arts escèniques; protecció i promoció del patrimoni; lleure; festes populars i tradicionals. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de cultura.

d) Ensenyament: Activitats complementàries de l'educació de la infància i joventut; educació en el lleure. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’educació.

e) Igualtat: Foment i promoció de la igualtat, l’accessibilitat i de la no discriminació, d’acord amb els drets bàsics i/o per raó de gènere. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea d’igualtat.

f) Salut pública i comunitària: Protecció i promoció de la salut pública; suport i assistència a persones afectades per malalties; suport i assistència a persones amb discapacitats; qualitat de vida de la ciutadania. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de salut pública i comunitària.

g) Joventut: Activitats destinades al foment de la participació i de l’associacionisme juvenil. Programes i activitats alternatives a l’oci nocturn i que promoguin hàbits saludables entre els joves, lliures de sexisme, inclusius i promoguin i difonguin la igualtat. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de joventut.

 Activitats esportives

a) Activitats de promoció esportiva de caràcter regular. Escoles d'iniciació esportiva, esport escolar i federat de base fins a la categoria juvenil; esport federat de lleure; activitats esportives regulars no federades.

b) Activitats esportives de caràcter extraordinari o puntual, que es realitzin fora de la programació habitual de temporada i a les quals es doni una rellevància especial.

c) Manteniment d'instal·lacions i adquisició de material necessari per al desenvolupament de les activitats esportives esmentades.

d) I, en general, tots aquells projectes que es trobin dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea d’esports.