Noves tarifes per al Complex Esportiu

Última revisió 21-12-2021 14:37
21/12/2021

Els canvis tarifaris de l’equipament municipal s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2022 i volen simplificar el sistema actual de quotes

El Complex Esportiu Municipal aplicarà noves tarifes a partir de l’1 de gener del 2022. L’objectiu d’aquesta decisió es simplificar i racionalitzar les quotes, que passaran a pagar-se de forma mensual. D’aquesta forma, hi haurà tres tipus de tarifes, segons els serveis i les instal·lacions que es vulguin utilitzar i, a més, també hi haurà una categorització de preus diferents per a cada franja d’edat.

 

Addicionalment, s’aplicaran quotes reduïdes a les persones amb discapacitat, a les que es trobin en situació d’atur i a les famílies nombroses i monoparentals. En definitiva, el nou sistema canvia radicalment la tarifació actual del Complex Esportiu.

 

  • Quotes mensuals

 

Variació de preu segons l’edat, amb 5 franges diferents,  i segons el servei que es vulgui realitzar, dividits en 3 tipus.

 

QUOTA ABONAMENT MENSUAL

Tipologia 

Edat

Abonament
conjunt

Abonament
piscina + sala fitness

Abonament
activitats dirigides

INFANTIL

-16

 

12 €

 

JÚNIOR

16-24

32 €

16 €

20 €

ADULT

25-64

40 €

20 €

25 €

SÈNIOR

65-74

24 €

12 €

15 €

VETERÀ

+74

8 €

4 €

5 €

 

 

  • Quotes reduïdes

 

Es manté l’oferta de quotes reduïdes, adaptades a l’abonament mensual, per a famílies nombroses o monoparentals, persones en situació d’atur i persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Les persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 65% gaudiran de l’accés lliure al Complex Esportiu.

 

QUOTA REDUÏDA ABONAMENT MENSUAL

Tipologia 

Edat

Abonament
conjunt

Abonament
piscina + sala fitness

Abonament
activitats dirigides

INFANTIL

-16

 

8 €

 

JÚNIOR

16-24

21 €

10 €

13 €

ADULT

25-64

26 €

13 €

16 €

SÈNIOR

65-74

16 €

8 €

10 €

VETERÀ

+74

5 €

3 €

3 €

 

 

  • Quotes matrícula

 

Per donar-se d’alta per primera vegada a qualsevol abonament al Complex Esportiu no es cobrarà la matrícula. Cal tenir en compte, doncs, que els abonats que s’hagin donat de baixa i que posteriorment vulguin sol·licitar novament l’alta d’abonament hauran de pagar matrícula.

 

QUOTA MATRICULA a partir de la segona inscripció

Quota matrícula

Quota matrícula reduïdes

Tipologia 

Edat

Abonament
conjunt

Abonament
piscina + sala fitness

Abonament
activitats dirigides

Abonament
conjunt

Abonament
piscina + sala fitness

Abonament
activitats dirigides

INFANTIL

-16

 

24 €

 

 

16 €

 

JÚNIOR

16-24

64 €

32 €

40 €

42 €

20 €

26 €

ADULT

25-64

80 €

40 €

50 €

52 €

26 €

32 €

SÈNIOR

65-74

48 €

24 €

30 €

32 €

16 €

20 €

VETERÀ

+74

16 €

8 €

10 €

10 €

6 €

6 €

 

 

Encara que aquest nou sistema tarifari pugui significar que alguns usuaris vegin incrementada, de forma molt lleu, la seva despesa en comparació amb les tarifes antigues, els diversos paràmetres d’aquesta nova mesura s’apliquen per, precisament, que d’altres puguin veure rebaixada la seva quota mensual. En qualsevol cas, els nous preus continuaran essent més baixos que els dels equipaments esportius dels municipis de l’entorn.

 

Finalment, i tot i no estar directament relacionat amb el canvi de tarifes, val la pena destacar que durant el 2022 es durà a terme una notable ampliació del Complex Esportiu. Dintre d’aquestes actuacions de millora, s’ha planificat la construcció d’una nova sala de fitness i l’ampliació dels vestidors, entre d’altres.

 

Per a més informació, podeu consultar tots els detalls al web d’Esports.