Més de 400 persones ateses durant el primer any del Servei d'Assessorament Energètic (SAE)

Última revisió 20-01-2023 09:37
18/01/2023

El darrer any, el sector energètic ha suposat un tema de controvèrsia i actualitat, tant per l’increment dels preus de l’energia com per la preocupació pel canvi climàtic i la transició energètica. Al Masnou, l’Ajuntament va engegar el gener de 2022 el Servei d’Assessorament Energètic (SAE) per donar suport per estalviar energia, abaratir factures i fer tràmits amb les companyies subministradores, entre d’altres prestacions.

Les xifres del balanç del primer any de funcionament d’aquest nou recurs municipal són molt positives. Es van atendre un total de 421 persones, la gran majoria dones (70 %) amb consultes relacionades, principalment (gairebé un 90 %), amb temes de facturació i contractació amb les diverses empreses subministradores. Han destacat les relatives al suport en tramitació d’ajuts i bonificacions de subministraments.

En relació amb el sector energètic, els dubtes més recurrents han estat els relacionats amb les factures d’electricitat, a causa de l’evident increment en els preus de l’energia en el darrer any. En aquest sentit, d’entre les tasques per reduir el cost de les factures, les principals accions realitzades pel SAE han estat la tramitació d’ajuts, la reducció de la potència elèctrica demandada i l’eliminació de serveis de manteniment innecessaris i/o no sol·licitats.

La incidència en l’economia familiar de les persones usuàries del servei pel que suposa l’estalvi en els costos de subministraments de la llar ha deixat unes xifres engrescadores. En total, es calcula que l’estalvi econòmic dels casos que han estat assessorats pel SAE ha estat de prop de 46.300 euros en els seus subministraments. A més dels usuaris i usuàries que hi han anat per iniciativa pròpia, un 40 % del total d’atencions han estat derivades directament des dels Serveis Socials municipals. S’estima que el 50 % dels casos atesos es trobaven en situació de vulnerabilitat.

Un altre dels serveis que presta el SAE és el d’assessorament en energies renovables i rehabilitació energètica a la llar. Durant aquest any de funcionament han predominat les consultes d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica al sector residencial, les ajudes vigents i dubtes relacionats amb les ordenances municipals. A més, el darrer semestre, hi va haver un increment notori de les consultes referents a les subvencions per rehabilitació d’edificis i la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia.

Sensibilització energètica

El SAE també ha realitzat diverses accions de sensibilització a la ciutadania a través de la difusió d’informació o d’activitats relacionades amb l’estalvi energètic i la transició energètica. Els tallers als casals de gent gran relacionats amb la interpretació de les factures de subministraments, els impartits a l’alumnat de batxillerat per conèixer les opcions de rehabilitació d’edificis o les xerrades de transició energètica, de plaques fotovoltaiques o de comunitats energètiques locals en són un exemple.

Com contactar amb el SAE:

Es poden consultar tots els aspectes pels quals pot acudir-hi qualsevol masnoví o masnovina a la pàgina www.elmasnou.cat/sae.

Per rebre atenció presencial, cal demanar cita prèvia, a través de la pàgina www.elmasnou.cat/cita-previa, escrivint un missatge que digui “Hola” al canal WhatsApp d’Atenció Ciutadà (673 638 003) o trucant al número de telèfon 93 557 18 44. També s'hi poden adreçar consultes utilitzant aquest mateix número de telèfon o enviant un correu electrònica a l’adreça sae@elmasnou.cat.