L'Ajuntament del Masnou estudia la creació de comunitats energètiques locals

Última revisió 10-08-2021 09:21
28/07/2021

L’estudi realitzat per l’empresa Aiguasol proposa col·locar plaques fotovoltaiques d’autoconsum en edificis públics.

En la cadena de valor del sector energètic ha emergit una nova figura: la comunitat energètica local (CEL), amb l'objectiu d'apoderar l'usuari final en l'ús d'un recurs vital tan bàsic com l'energia.

Tot i haver sorgit arreu del món inicialment a través d'iniciatives ciutadanes, el foment i la participació de les institucions hi és molt present, i fins i tot s'ha creat un marc normatiu tant a escala estatal com europea. Sense anar més lluny, la legislació espanyola ha introduït el concepte a través del Reial decret llei 23/2020, encara que de forma preliminar.

L'emergència climàtica necessita una transició energètica i el concepte es presenta com una via per experimentar diverses fórmules a través de nous models que impliquin institucions i ciutadania. 

A més, la figura dels ajuntaments es presenta no només com la d’administració local, sinó també com a entitat més propera a la ciutadania i, per aquest motiu, els consistoris han d'ocupar una posició central en la transició energètica si es vol aconseguir que sigui un procés democràtic i just.

La JGL va aprovar la realització de l’estudi

La Junta de Govern Local va aprovar, el 21 de gener d’aquest any, fer l'estudi amb l'empresa Aiguasol per al consum d'energia a través de plaques fotovoltaiques. En aquest treball s’han analitzat i utilitzat els consums elèctrics de quaranta edificis públics a través de cinquanta-un cups de recopilació de dades del consum entre el febrer del 2019 el febrer del 2021. 

Per a la selecció dels edificis municipals i cobertes disponibles per a les instal·lacions fotovoltaiques, s’ha partit de les dades facilitades pel Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN). Aquestes dades s’han revisat conjuntament entre el personal de l’Ajuntament del Masnou i Aiguasol. Durant la revisió, s’han seleccionat, ampliat o descartat cobertes per treballar només amb aquelles que presenten unes millors condicions per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics.

D'altra banda, l'estudi inclou l'autoconsum compartit. Aquest plantejament s'ha basat en una anàlisi de diversos escenaris que preveu les diferents casuístiques en compliment del criteri més beneficiós dels establerts pel marc normatiu actual, el Reial decret 244/2019 de l'autoconsum, encara que és una norma que patirà canvis imminents, tal com ha proposat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

Així, ara la proposta s’obrirà a la participació ciutadana dintre del Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC), amb l’objectiu de donar a conèixer l’estudi i marcar les prioritats a partir de l’opinió dels veïns i les veïnes del Masnou. A més, la idea és que el projecte es pugui presentar en diferents subvencions i ajuts, com els fons europeus Next Generation, i a més, pot ser una pota important dintre del compromís del consistori amb l’emergència climàtica i amb la sobirania energètica de la ciutadania del Masnou.