La Taula de Salut Mental treballa per l'educació emocional als centres educatius

Última revisió 08-06-2021 11:49
08/06/2021

A primers de juny va tenir lloc la primera sessió plenària del 2021 de la Taula de Salut Mental, en què es va presentar la memòria i la valoració final del projecte “Escoles pel benestar”. Es tracta d’una iniciativa per fomentar el benestar i l’educació emocional en l’àmbit educatiu formal. Té l’objectiu principal de potenciar el desenvolupament emocional, no només a l’escola, sinó també entre els diferents agents implicats en l’educació. És, per tant, un projecte ampli que s’adreça a tots els agents de la comunitat educativa i que integra l’avaluació, la recerca i la intervenció.

La iniciativa es duu a terme als centres educatius del Masnou, Teià i Alella, on s’ha realitzat la formació dels docents per ajudar-los a afavorir el desenvolupament de les competències emocionals de l’alumnat. De les valoracions del projecte n’han sortit tres aportacions clau. La primera és que els monitors i monitores de les escoles també són agents educatius al centre i que sovint es tracten al marge de la comunitat educativa, cosa que els dificulta l’accés a aquest tipus de formacions. La segona és la priorització de formació en el trastorn de l’espectre autista a les aules al Baix Maresme i, la tercera, la necessitat de treballar de forma sistèmica, implicant professorat, alumnat i famílies, realitzant una formació global en salut mental per tal que el projecte no quedi com a element aïllat.

Per aquests motius es va acordar elaborar un document tècnic que pugui explicar la realitat del Trastorn de l'espectre autista (TEA) a les aules i els efectes que provoca en la simptomatologia d’infants i joves quan estan en mans de personal sense formació ni habilitats específiques en l’àmbit de la salut emocional. El document servirà de base per incidir en la realització de formacions en aquest àmbit a les aules del Baix Maresme. També es va acordar començar a treballar de forma conjunta amb la resta de taules de salut mental de Catalunya per instar els òrgans competents en la necessitat del treball transversal per poder realitzar formacions globals en salut mental.

La pandèmia ha tingut un gran impacte en la salut emocional, una situació que també va se tractada a la Taula. L'impacte social, econòmic i sanitari de la COVID-19 ha tingut conseqüències negatives sobre la salut emocional de les famílies. Per aquest motiu, es va insistir en el fet de continuar vetllant per una bona gestió de les emocions que contribueixi a millorar el benestar mental de les persones afectades.

D’altra banda, a la sessió també es va parlar de la Guia de recursos de salut mental, que comença la seva fase final i és més a prop de fer-se realitat.

Finalment, es va informar de l’aprovació, per unanimitat, al Ple de maig, de la moció per a la prevenció del suïcidi i en pro de la salut mental.

La Taula de Salut Mental opera des de l’any 2018, mancomunada entre els municipis del Masnou, Alella i Teià, com a espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori.

La trobada de la Taula de Salut Mental  va ser telemàtica
La trobada de la Taula de Salut Mental va ser telemàtica