Inscripcions obertes fins al 23 de maig per a les entitats que vulguin col·laborar amb el Fakaló

Última revisió 01-06-2021 08:36
18/05/2021

En paral·lel, les AMPA, AFA i centres educatius poden sol·licitar la seva inclusió en el programa d’atorgament d’ajuts per a llibres de text

L’Ajuntament ha obert el període d’inscripció perquè les entitats que vulguin organitzar casals d’estiu dins del Fakaló infantil ho sol·licitin. Poden fer-ho fins al 23 de maig. Les que compleixin  les condicions que es detallen al tràmit corresponent rebran subvencions que hauran de destinar íntegrament a l’aplicació de descomptes en les quotes dels infants que, per motius de renda, tinguin dret a gaudir d’un casal d’estiu subvencionat per l’Ajuntament. 

Les famílies són, per tant, les beneficiàries dels ajuts. Segons el barem aprovat per l’Ajuntament, podran gaudir de descomptes de 50, 65 o 75 euros per infant, en funció de diversos criteris, com la renda familiar i altres factors d’àmbit social. Així doncs, són les famílies les que han de fer la sol·licitud de la subvenció a l’Ajuntament, encara que seran les entitats les que aplicaran el descompte que correspongui.

La convocatòria per demanar aquests ajuts s’obrirà en breu, un cop s’aprovi la llista d’entitats col·laboradores i dels casals que formaran part del Fakaló infantil 2021 (per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys). Les famílies han de fer la inscripció del casal que els interessi a l’entitat que l’organitza. La sol·licitud per rebre un ajut l’han d’adreçar a l’Ajuntament. Per tant, són tràmits independents; és a dir, fer-ne un no implica haver inciat l’altre. De fet, algunes entitats ja han obert les inscripcions als seus casals d’estiu. És probable que molts acabin inclosos al Fakaló, si les entitats organitzadores ho sol·liciten i si compleixen els requisits determinats per l’Ajuntament.

Llibres de text

De forma simultània i anàloga, les AMPA, AFA i centres educatius també s’han d’inscriure, fins al 23 de maig, a través del mateix tràmit, per col·laborar amb l’Ajuntament en l’atorgament d’ajudes a les famílies per a l’adquisició de llibres de text i altres materials educatius. Aquestes subvencions s’adreçaran a l’alumnat dels cursos que van de P3 fins a 4t d’ESO. Podran sol·licitar-les les famílies que compleixin els requisits de renda establerts a les bases i quan es convoquin, previsiblement durant les properes setmanes.

El material educatiu subvencionable amb aquesta línia d’ajuts són els quaderns d’activitats, els materials per a l’alumnat amb necessitats especials, els diccionaris, els llibres de lectura, les llicències de llibres digitals o similars, les tauletes o portàtils que recomani el centre i la connexió a Internet necessària perquè l’alumne o alumna pugui utilitzar aquests dispositius al seu domicili. El material fungible, com llibretes, bolígrafs o llapis, queda exclòs d’aquests ajuts.

Les bases que regulen aquests ajuts es van aprovar per unanimitat al Ple municipal celebrat del 18 de març. Les subvencions per als casals d’estiu i per als llibres de text són dues de les tres línies d’ajuts que abona l’Ajuntament per fomentar la igualtat d’oportunitats d’infants i adolescents. L’altra línia és una novetat d’enguany. Atorga ajuts per a la realització d’activitats extraescolars. El tràmit per sol·licitar-los es convocarà un cop sigui efectiva la incorporació dels romanents als pressupost municipal i de forma independent als de les altres dues línies.

Casal d'estiu Fakaló infantil 2020.
Casal d'estiu Fakaló infantil 2020.