Escollides les persones i entitats que formaran part del nou Consell de la Vila

Última revisió 12-12-2023 09:30
04/12/2023

L’Ajuntament ha celebrat avui el sorteig públic per designar els membres d’aquest òrgan participatiu durant el mandat 2023-2027

Aquest matí s’ha celebrat el sorteig públic amb el qual s’han escollit les persones que representaran la ciutadania al Consell de la Vila durant el mandat 2023-2027, així com les entitats que també en formaran part.

En primer lloc, s’han escollit deu persones, a títol individual. Són, en concret, cinc titulars i cinc suplents, de cinc grups d’edat diferents: de 16 a 27 anys; de 28 a 37; de 38 a 47; de 48 a 57, i de 58 anys o més. L’Ajuntament es posarà en contacte amb aquestes persones per comunicar-los que han estat designades. Han resultat escollides entre les 51 que havien manifestat la voluntat de formar part d’aquest òrgan de participació. És una xifra gairebé idèntica a la del 2019, amb 52 persones.

A banda, s’han fet els sortejos per escollir les entitats que tindran un lloc al Consell de la Vila 2023-2027. Se n’han fet dos: l’un, per a associacions veïnals; l’altre, per a la resta. De cadascun dels dos grups s’han escollit cinc titulars. A banda, s’han nomenat cinc de suplents per a les associacions veïnals i, per a la resta, quinze. El motiu per designar un nombre major de substituts té a veure amb el fet que hi ha entitats que, tot i continuar inscrites en el registre municipal, fa temps que no tenen cap activitat coneguda. Per tant, si no es cobreixen les cinc places vacants per a cadascun dels dos grups d’entitats, s’aniran cobrint amb les suplents, segons l’ordre atorgat al mateix sorteig.

Consell de la Vila

El Consell de la Vila és un òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu. En formen part ciutadans i ciutadanes a títol individual, membres d’entitats, dels partits amb representació al Ple municipal i càrrecs electes.

A banda de les persones que constitueixen el Consell de la Vila, qualsevol ciutadà o ciutadana empadronat al Masnou pot proposar temes perquè siguin inclosos a l’ordre del dia de les sessions d’aquest òrgan. Se'n convoquen dues d’ordinàries cada any i se’n poden celebrar d’addicionals. Amb aquests sortejos es renova el Consell de la Vila, tal com pertoca per haver-se iniciat el mandat 2023-2027. Per demanar més informació sobre el Consell de la Vila, cal escriure un correu electrònic a l’adreça: participaciociutadana@elmasnou.cat.

Entitats designades

Tot seguit es detallen les entitats que han estat designades als sortejos d’aquest matí per formar part del Consell de la Vila 2023-2027.

Entitats veïnals

Al Registre d’Entitats Municipals (REM) hi consten 12 entitats veïnals. S’extreuen 10 paperetes per ordre. Les 5 primeres entitats són les titulars i les 10 següents, les suplents.

Núm. sorteig

Nom d’entitat veïnal registrada al REM

1 - Titular

 Associació de Veïns Ocata Activa

2 - Titular

Associació de Propietaris Can Teixidor

3 - Titular

Associació Lúdica Amics del Carrer de Pere Grau

4 - Titular

Col·lectiu Moviment Veïnal Les Guilleries

5 - Titular

Associació de Veïns Ciutat Jardí i Santa Madrona

6

Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

7

Associació de Veïns Bell Resguard

8

Associació de Veïns del Carrer Dr. Noé

9

Associació Veïnal del Cul d’Ocata

10

Associació de Veïns de la Plaça de Ramón y Cajal

 

Entitats que no són veïnals

Al llistat d’entitats del REM hi consten 197 entitats que no són veïnals. S’extreuen 20 paperetes. Les cinc primeres seran les entitats titulars i les altres 15 seran de reserva, en cas que alguna entitat hi renunciï.

Núm. sorteig

Nom d’entitat no veïnal registrada al REM

1 - Titular

Associació Colla Bastonera del Masnou Ple de Cops

2 - Titular

AMPA de l’Escola Bressol La Barqueta

3 - Titular

Associació Coworking Maresme

4 - Titular

El Masnou Grup 4X4

5 - Titular

Colla de Diables del Masnou

6

Club Escola Judo Gimnàstica Rítmica El Masnou

7

Associació d’Ajut Civil i a la Natura

8

Associació Dones d’Avui El Masnou

9

AMPA Lluís Millet

10

Assemblea Nacional Catalana

11

Associació SVAT (Sport Vòlei Amateur)

12

Club Esportiu Beach Tennis El Masnou

13

Activarte Asociación Cultural

14

Els Salerosos del Masnou

15

Club Deportiu El Masnou

16

Asociación de Mujeres para la Democracia

17

Asociación Mantrafest

18

Associació El Taller dels Cavallets

19

Masnou Skateboarding Kren

20

Comunitat Islàmica del Masnou

 

Sorteig per designar els membres del Consell de la Vila 2023-2027
Sorteig per designar els membres del Consell de la Vila 2023-2027
Autor: Domènec Cano Senties