Es millora el drenatge a la zona de sauló de les pistes de Pau Casals

Última revisió 20-03-2024 08:57
19/03/2024

A més a més, s’hi planten quatre arbres de fulla caduca, que faran ombra a l’estiu

Avui han començat els treballs que milloraran el drenatge de l’aigua a la zona de sauló de les pistes de Pau Casals. D’aquesta manera, es minimitzarà el risc que s’inundi el local veïnal que es troba en aquest indret quan hi hagi temporals de pluja.

En concret, s’hi excava una rasa central que ajudarà a evacuar l’aigua. La rasa es reblirà amb graves drenants. L’excavació es fa de manera que l’aigua infiltrada ajudarà a regar els quatre arbres que s’hi planten perquè generin una zona d’ombra, especialment necessària durant els estius. S’espera que aquests treballs estiguin enllestits en una setmana, aproximadament. Mentre durin, es podran utilitzar les pistes amb normalitat. Tampoc no es veurà afectat l’accés al local, ja que només s’acota l’espai on es treballa. Els arbres que ara es planten es podran regar amb l’aigua no potable provinent de la mina d’aigua de Can Barrera, amb les limitacions acordades amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc de les restriccions vigents decretades per fer front a la sequera.

Aquesta actuació es completarà a mitjans d’abril amb la substitució de les reixes de desguàs i de millora de la canalització que drena l’aigua de pluja cap al clavegueram, de manera que s'incrementarà el cabal que pot assumir. Les noves reixes seran més resistents que les actuals, que es troben en mal estat. Les dues intervencions sumen un cost total de 18.000 euros (IVA inclòs) per a l’Ajuntament. Els treballs s’han adjudicat a dues empreses diferents: Tot Verd i DYJ.

Pistes de Pau Casals.
Treballs de millora a la zona de sauló de les pistes de Pau Casals.
Autor: Google Maps i Google Street View.