El Ple de maig se celebra el dijous 16

Última revisió 10-05-2024 11:56
10/05/2024

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 16 de maig, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal de Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 16 de maig, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

I. Part resolutiva:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari del 15 d’abril i del Ple ordinari del 18 d’abril de 2024.
2. Informacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte al Ple del Pla anual de Control Financer 2024 (PACF 2024).
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2024 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda.
5. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2024.
6. Autorització de la cessió del contracte d’explotació, mitjançant concessió demanial, de l’àrea de servei número 5 al davant de l’avinguda Mare de Déu de Núria, LIC 11/2020.
7. Aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament del Masnou.
8. Aprovació addenda econòmica per l'any 2024 de l'encàrrec a mitjà propi a favor de Sumar del Centre Obert Maricel de l'Ajuntament del Masnou.

II. Part de control

9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes d'abril de 2024.
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes d'abril de 2024.
11. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per l'arranjament del passeig Marítim del Masnou.
12. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou pel redactat i aprovació de l'ordenança d'estalvi d'aigua del Masnou.

13. Declaracions institucionals.
14. Precs i preguntes.

Sala de plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de plens. Ajuntament del Masnou.