El Ple aprova una modificació de crèdit de més d'un milió i mig d'euros per a noves inversions

Última revisió 21-03-2023 11:00
17/03/2023

Entre els projectes que es podran finançar amb aquest increment de crèdit destaquen la renovació de la gespa al camp de futbol d’Ocata i les millores al Cementiri

 

El Ple del 16 de març va donar llum verda a una modificació de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per la qual s’incorporen en el pressupost municipal d’enguany un total de 1.589.230,56 euros, resultants del romanent de tresoreria obtingut l’any passat per fer noves inversions i cobrir les necessitats de crèdit d’algunes partides municipals. La proposta va prosperar amb 17 vots a favor de l’Equip de Govern (ERC i PSC), JxCAT-Units i Cs, i 3 en contra de Fem Masnou i la CUP. L’altre punt de l’ordre del dia del Ple vinculat a aquest, el del reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses d'exercicis anteriors amb càrrec a l'exercici 2023, també va ser aprovat, però el posicionament de vot dels grups va ser de 12 vots a favor per part de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 8 abstencions de l’oposició (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i la CUP). En aquesta sessió es va excusar l’absència de la regidora de FEM, Isa Redaño.

L’alcalde, Jaume Oliveras, que ostenta directament les funcions d’Hisenda, va destacar l’esforç fet per suplementar les partides d’algunes de les obres en curs al Masnou “degut als augments de preus i per tal d’actuar a temps per no tenir problemes amb les obres que tiren endavant a l’Ajuntament”. També es destinaran partides a “petites inversions vinculades a les escoles o als parcs i jardins, a les contribucions especials del litigi de Can Montals Sud i al conveni de l’IMPSOL”, va explicar el batlle. Així mateix, va fer referència a “un parell d’actuacions que creiem importants programar”. En aquest sentit va destacar una partida de 300.000 euros per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol d’Ocata i una de 110.000 euros per a les millores al Cementiri municipal, com a continuació del pla de millora engegat l’any passat i per fer actuacions de reforma de l’equipament.

Les intervencions tant del portaveu de Cs, Frans Avilés, com del de JxCat-Units, Romà López, van anar en una línia molt similar. Com va explicar Avilés, el vot favorable del seu partit a la proposta se sustentava, principalment, en el fet que es preveia “una inversió important per a nosaltres, com és la gespa al camp de futbol on juga l’Atlètic del Masnou”. Amb tot, va retreure al Govern que no hagués estat més receptiu a les propostes del seu grup municipal a l’hora de conformar el Pressupost d’aquest any i l’anterior, ja que una de les esmenes que hi havia presentat Cs feia referència a la instal·lació d’aquesta gespa. D’altra banda, López va deixar clar que no estaven d’acord en com s’havia tramitat ni el pressupost ni les modificacions de crèdit, “però sí que hi ha inversions d’avui que són molt importants, com el canvi de la gespa del camp de l’Atlètic i la inversió del Cementiri, i per això hi votarem a favor”.

Per tancar el punt, l’alcalde va aclarir que el moment propici per fer el canvi de gespa d’un camp de futbol és a l’estiu, motiu pel qual el Govern va creure que “la manera més ràpida i eficaç de fer-ho era a partir del romanent, perquè, a través de préstec, podria ser molt més lent i teníem el risc de sobrepassar l’estiu”. També va fer aquesta mateixa reflexió amb les inversions als centres escolars.

La Xarxa d’Habitatge irromp al Ple

Gairebé al final de la sessió, prop d’una trentena de persones de la Xarxa d’Habitatge del Masnou van irrompre a la sala de plens amb una pancarta per demanar el compromís de l’Ajuntament de reallotjar les famílies que ocupen un bloc de pisos ubicat al carrer del Brasil, on hi ha previst un desnonament el mes vinent. Els càntics i les consignes d’aquest col·lectiu van impedir continuar celebrant el Ple, que es va haver d’aturar uns minuts. Durant el recés, el Govern els va citar per a una trobada, tal com sol·licitaven.

Altres punts aprovats al Ple

  • Aprovació dels comptes justificatius referents a les assignacions econòmiques del grups municipals FEM MASNOU, JxCAT-UNITS PEL MASNOU i PSC-CP de l’exercici 2022 i atorgament de les assignacions corresponents al 1r semestre de l’exercici 2023. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (19 vots) a excepció de la CUP (1 vot).
  • Autorització del canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant concessió demanial, de l’àrea de servei número 5 al davant de l’avinguda de la Mare de Déu de Núria, LIC 11/2020. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (19 vots) a excepció de la CUP (1 vot).
  • Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores del premi d’emprenedoria jove del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de  l’Equip de Govern ERC-PSC (12 vots), JxCAT-Units (3 vots) i C2 (2 vots), el vot en contra de Fem Masnou ( 2 vots) i l’abstenció de la CUP (1 vot).
  • Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la participació a les jornades enogastronòmiques de l'Escuracassoles. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la participació com a establiment expositor a fires comercials organitzades per l'Ajuntament del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (19 vots), a excepció de la CUP (1 vot).
  • Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer de Sant Jordi i Casa del Marquès. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC-PSC (12 vots) i 8 abstencions de l’oposició (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i la CUP).

Declaració institucional

Al Ple es va fer lectura de la declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs d'ajut als autònoms i a l'emprenedoria, aprovada a la Junta de Portaveus celebrada un dia abans amb els vots a favor de tots els partits polítics a excepció del PSC (3 vots), que va votar-hi en contra.

Audiència pública

Un veí del Masnou va intervenir tant a l’audiència pública prèvia al Ple com a la posterior per exposar una reflexió sobre la digitalització de l’Administració i per interessar-se per la recuperació de les urgències del CAP.

 

Vídeos

Ple ordinari del dia 16 de març de 2023

Audiència prèvia del dia 16 de març de 2023