El Ple aprova canvis que amplien els ajuts socials i hi faciliten l'accés

Última revisió 20-12-2021 08:11
17/12/2021

Es modifiquen el reglament de prestacions econòmiques i les bases de subvencions a la infància, l’habitatge, el transport d’estudiants i els projectes d’entitats

El Ple municipal del desembre, que es va celebrar ahir, dijous 16, a l’Ajuntament del Masnou, va aprovar diverses propostes que amplien les prestacions i els ajuts de caràcter social i que pretenen facilitar-hi l’accés a la ciutadania, segons les tesis defensades per l’Equip de Govern.

Nou reglament

Un dels canvis més significatius és la modificació del Reglament de prestacions econòmiques municipals de serveis socials. Va tirar endavant amb 13 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i de Cs. La resta de grups van emetre les 5 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i la CUP). Aquest punt del Ple no va generar cap debat entre els grups polítics. A la sessió plenària d’ahir només van votar 18 dels 21 membres del Ple, a causa de l’absència d’Isa Redaño (Fem Masnou), Romà López (JxCAT-Units) i Frans Avilés (Cs).

Es tracta d’un text normatiu de referència que estableix les bases i els límits dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i els procediments que s’han de seguir per adjudicar-los. A la pràctica, l’objectiu és poder ampliar-los i facilitar-hi l’accés de les persones que els necessiten, així com “adaptar el reglament a les realitats dels col·lectius vulnerables i actualitzar-lo d'acord amb la situació social i econòmica marcada per la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19”, explicava Yulay Martínez, regidora d’Acció Social, en exposar la proposta al Ple.

Un dels canvis més rellevants afecta el topall d’ingressos màxims de les persones sol·licitants. A partir d’ara s’establirà calculant la “renda disponible”, segons va detallar la regidora. A partir d’ara, per calcular el topall es restaran les despeses d’accés a l’habitatge sobre els ingressos de les persones sol·licitants. Aquest descompte serà, com a màxim, l’equivalent a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual, que són 569,12 euros. En definitiva, podran accedir a ajuts persones que fins ara n’estaven excloses perquè superaven el màxim d’ingressos.

Una altra modificació que permetrà que més persones se’n beneficiïn és el còmput de la unitat familiar, “per tal de reflectir les necessitats socials i econòmiques de les famílies”, precisava Martínez. S’abandona, per tant, el concepte d'unitat de convivència. Així, per exemple, si una mare soltera comparteix habitatge amb altres persones, no es comptaran els ingressos de totes elles, sinó que només es tindrà en compte els de la mare i els seus fills i filles.

Pel que fa a la quantitat màxima d’ajuts econòmics municipals que pot rebre anualment una unitat familiar, la xifra augmenta de 2.000 a 2.845,60 euros, si bé el reglament preveu que es pugui superar aquesta quantitat davant de situacions excepcionals, urgents o sobrevingudes. A banda, i entre d'altres canvis, els treballadors i les treballadores socials podran incorporar una valoració social en les avaluacions de les sol·licituds, per tal de ponderar circumstàncies específiques i poder incloure el seguiment dels eventuals plans de treball que s’hagin consensuat amb els usuaries i usuàries dels serveis socials amb la finalitat de millorar-los l’autonomia personal.

Infància, habitatge, transport i entitats

El Ple del desembre també va aprovar les bases que regiran durant el 2022 les convocatòries d’ajuts i subvencions per a la igualtat d’oportunitats d’infants i adolescents (activitats d’estiu, extraescolars i llibres de text), per a l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual, per al transport de joves estudiants i per fomentar que les entitats duguin a terme projectes i activitats d’interès públic o social.

Les bases dels ajuts per a la infància i per a l’accés a l’habitatge es van aprovar amb 13 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i Cs, 2 vots en contra (Fem Masnou) i 3 abstencions (JxCAT-Units i CUP). Les d’ajuts per al transport de joves estudiants van tirar endavant amb els 12 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC i PSC), 2 en contra (Fem Masnou) i 4 abstencions (JxCAT-Units, Cs i CUP). Finalment, les bases per atorgar recursos a projectes d’entitats es van aprovar amb 13 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i Cs, i 5 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).

Maria Llarás, quarta tinenta d’Alcaldia i coordinadora de l’Àrea de Comunitat i Persones, va resumir que els objectius pels quals es modifiquen les bases són “que la ciutadania pugui optar als ajuts de manera més clara i senzilla i unificar criteris”. Va afegir que també s’adapten a les afectacions que la pandèmia ha causat a les famílies. Altres canvis tenen a veure amb la tramitació, per tal de fer-la més fàcil i accessible i que les famílies no hagin d’aportar tanta documentació, ja que la sol·licitud implicarà el permís perquè el personal municipal pugui consultar-la telemàticament.

Com a regidora d’Habitatge, Llarás va explicar els canvis més significatius dels ajuts per facilitar-hi l’accés i el manteniment. Se suprimeix la línia que subvencionava l’IBI als propietaris i propietàries d’habitatges llogats que concedissin condonacions o reduccions als inquilins. Llarás va especificar que aquest ajut s’havia implantat arran del confinament, les declaracions d’estat d’alarma i les limitacions a l’activitat que ha causat la pandèmia. En el seu lloc, es crea una nova línia de subvencions al lloguer per a joves d’entre 18 i 35 anys, “per afavorir-ne l’emancipació”, comentava. Llarás també va precisar que s’ha rectificat el llindar inicial d’ingressos de la unitat de convivència per accedir als ajuts d’habitatge, fins a 2 punts de l’IRSC: “Abans era entre 1 i 2 punts, de manera que totes les persones que estaven per sota de l’1 es quedaven fora de les convocatòries”.

Sergio González, regidor de Cicles de Vida i d’Acció Cívica, va centrar-se en les millores que, segons va dir, s’introdueixen en les bases reguladores de les subvencions per a la igualtat d’oportunitats d’infants i adolescents. Entre d'altres canvis, les bases inclouran a partir d’ara els casos de custòdies compartides, de manera que els progenitors podran sol·licitar les ajudes per separat, al 50%, i que cada part podrà accedir-hi de forma independent. A més, es podran sol·licitar els ajuts als llibres de text per a qualsevol infant o adolescent empadronat al Masnou. Fins ara, també havien d’estar matriculats en un centre educatiu del municipi, requisit que s’elimina per “facilitar la conciliació familiar”, segons va afirmar González.

També va precisar que les persones beneficiàries dels ajuts seran els infants i adolescents, “no l’adult que el representa, per assegurar que l’infant no es vegi perjudicat”. Amb això es vol evitar que es descarti una subvenció si el seu pare o mare té alguna sanció o deute pendent amb l’Administració: “Un deute per no haver pagat el parquímetre podia impedir la subvenció; amb aquest canvi fem que no surti perjudicat l’infant per motius com aquest.” S’amplien també les edats màximes d’infants i adolescents. Per a les activitats d’estiu seran els 16 anys (fins ara eren 12); per a les extraescolars, 17 anys (enfront dels 16 que establien les bases anteriors). D’altra banda, s’eliminen de les bases els imports màxims que es concedeixen. Es determinaran en cada convocatòria per tal que es puguin adaptar a les circumstàncies de cada moment.

Neus Villarrubia, portaveu de Fem Masnou, va resumir els motius pels quals van votar en contra de tres de les quatre bases que es van proposar al Ple: “Estem a favor de les ajudes per a l’escolarització, l’accés a l’habitatge i el transport, però estem radicalment en contra d’aquest model pervers, ideat per l’Equip de Govern, amb el qual deixarem fora molta gent que ho necessita mentre donem ajudes a altres persones que probablement no les necessiten tant”. La regidora va denunciar que s’hagi optat “pel model de les subvencions, per la concurrència competitiva”.

“Fan competir els veïns i les veïnes pels recursos públics [...] i sabem que les que tenen un menor nivell d’estudis tenen més dificultats per fer tràmits administratius complexos”, va assegurar, just abans de censurar que “s’exigeix que avancin uns diners que després es reintegraran, quan sabem que les persones més vulnerables no en disposen”. A banda, i anant al detall d’algunes d’aquestes prestacions, Villarrubia va demanar com és que enguany només s’ha executat el 5% del pressupost que s’havia reservat per donar ajuts per participar en els casals d’estiu Fakaló.

“Fan una convocatòria per a la igualtat d’oportunitats i les bases van en direcció contrària, incidint en la desigualtat”, va reblar abans d’exposar el model de Fem Masnou, que, al seu parer, seria “menys burocràtic i més just socialment i econòmicament”: “Es basa en els criteris de les treballadores i educadores socials i apostem per reforçar els serveis socials, tant pel que fa als recursos humans i econòmics, per analitzar casuístiques complexes que escapen als criteris de valoració de les bases i per garantir que els diners públics vagin a qui més els necessiten”.

Sergio González va replicar a Villarrubia que el grup de Fem Masnou “veu el món al revés”. “Estem fent tot el contrari del que vostè diu”, afegia, abans de precisar que “les famílies més vulnerables poden accedir a una línia d’ajuts directes de serveis socials que els pot concedir el 100%”. També va recordar que les ajudes s’atorguen per puntuació: “La gent que obté més punts és la més vulnerable”. Segons el regidor, moltes d’aquestes famílies podran accedir de forma totalment gratuïta als casals d’estiu. En aquest sentit, va precisar que l’estiu passat van obtenir una beca per als casals d’estiu Fakaló “tots els infants de famílies vulnerables que la necessitaven”. Tanmateix, en les bases per al 2022, “s’eliminen els topalls perquè la partida específica destinada a aquests ajuts s’executi al 100%”. Finalment, el regidor va qualificar les noves bases com “una millora excel·lent, feta per tècnics i tècniques que treballen en el dia a dia amb entitats i famílies”.

Audiència prèvia

Mitja hora abans de l’inici del Ple va tenir lloc l’Audiència pública. Només s’hi havia registrat un assumpte, per part d’un representant de l’associació veïnal Ocata Activa. Va criticar durament l’Equip de Govern, acusant-lo de tenir “un tracte vexatori” respecte al veïnat proper al local del carrer del Brasil que va ocupar un grup conflictiu. Va relatar una situació de “crispació, alarma social i desemparament per part de l’Ajuntament”, i va denunciar que no s'hagués convidat l’entitat a la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc divendres passat, 10 de desembre. Meritxell Blanch, regidora de JxCAT-Units, va prendre la paraula per fer costat a la intervenció d’aquest veí.

En canvi, Sílvia Folch, primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Seguretat Ciutadana, va negar categòricament que el veïnat de la zona hagi estat desemparat. Va recordar que fa temps que s’han desallotjat els ocupants del local. A banda, va precisar que, mentre durava el problema, “s’hi han fet moltíssimes actuacions de la Policia Local, programant serveis als matins, tardes i nits i cada cop que els veïns ho van requerir”. “Hem fet multitud de reunions i un seguiment molt exhaustiu”, hi afegia Folch, abans de detallar que a la Junta Local de Seguretat es poden convidar entitats i associacions “en el cas que siguin parts afectades en algun dels assumptes a tractar”, donant a entendre que no ho eren i que, com que el local ja no està ocupat, no hi havia “cap interès específic en aquella zona”. Va afegir que a la Junta Local de Seguretat es va tractar “l’evolució de les dades generals” de fets delictius. “No són gens negatives”, va concloure.

Altres punts del Ple

Més enllà de les propostes vinculades a les prestacions socials, els dos punts que més debat van generar al Ple municipal van ser una moció sobre l’ús de la llengua catalana i una declaració institucional sobre la sentència del TSJC que obliga a fer un 25% de les classes en castellà i de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat. Tant la moció com la declaració institucional van ser aprovades amb 14 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP), 1 vot en contra (Cs) i 3 abstencions (PSC).

Les votacions dels punts de l’ordre del dia que no s’han especificat més amunt són les següents:

- Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions informatives per l'any 2022.
S’aprova per unanimitat.

- Resolució d’al·legacions sobre l’expedient d’establiment i canvi de gestió del servei d'atenció domiciliària i aprovació definitiva de l’encàrrec de gestió del servei a SUMAR.
S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i Cs) i 5 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).

- Adhesió a la Carta de ciutats educadores i admissió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.
S’aprova per unanimitat.

- Aprovació inicial del Pla local per la diversitat afectiva sexual i de gènere (DASG) 2021-2024.
S’aprova per unanimitat.

- Aprovació de l'adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública.
S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 1 abstenció (Cs).

- Renovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia (presentat i acceptat per la via d’urgència).
S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i JxCAT-Units) i 4 abstencions (Fem Masnou, Cs i CUP).

- Aprovació del Pla de transició energètica del Masnou.
S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou i Cs).

- Aprovació de la minuta de conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.
S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 3 vots en contra (Fem Masnou i CUP) i 2 abstencions (JxCAT-Units).

- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l'any 2022 (punt presentat i acceptat per la via d’urgència).
S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC), 3 vots en contra (JxCAT-Units i Cs) i 3 abstencions (Fem Masnou i CUP).

- Resolució a les al·legacions a l'acord d'aprovació inicial, pel Ple municipal de 18 de novembre de 2021, del Pressupost General per a l'exercici 2022 i aprovació definitiva. (Punt presentat i acceptat per la via d’urgència.)
S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC), 3 vots en contra (JxCAT-Units i Cs) i 3 abstencions (Fem Masnou i CUP).

- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per al desenvolupament dels barris i el seu teixit comunitari.
Es rebutja, amb 12 vots en contra (ERC i PSC) i 6 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

 

Ple municipal del 16 de desembre del 2021.
Ple municipal del 16 de desembre del 2021.

Vídeos

Ple ordinari del dia 16 de desembre de 2021