El parc de Vallmora tindrà dues noves pistes poliesportives

Última revisió 18-01-2022 10:38
17/01/2022

L’Ajuntament ha iniciat una de les darreres fases del projecte de reordenació d'aquest espai municipal, que inclou també la instal·lació de graderies i la plantació d’arbrat

 

Avui, dilluns 17 de gener, s'inicien les obres per a la construcció de dues pistes poliesportives descobertes al parc de Vallmora, a l'esplanada amb accés des del carrer de Montevideo, que dotaran la vila i l'espai de més zones lúdiques i esportives, destinades a l'ús de la ciutadania i de les entitats del municipi.

Les actuacions, que corresponen a una de les darreres fases del projecte de reordenació del parc, inclouen la instal·lació de graderies, aprofitant el desnivell del terreny, i tenen una durada prevista de tres mesos. Pel que fa al pla de distribució del parc, hi ha previstes més fases, pendents de concretar i que s'executaran en el futur.

A banda d'aquestes accions, també s'ha previst la plantació de dues agrupacions d'arbres. El primer, entre les dues pistes esportives, constarà de dos grups de tres exemplars cadascun, de les espècies Populus alba (un tipus de pollancre), i Fraxinus angustifolia (freixe de fulla petita). La segona agrupació complementarà la línia d'arbrat ja existent i es col·locarà de forma paral·lela a aquesta i dividida en dos grups, amb un total de setze arbres destinats a la línia i set més per complementar-la. Per a aquest segon bloc, es plantaran arbres de les espècies Celtis australis (lledoner), Acer campestre (auró blanc), i Fraxinus angustifolia (freixe de fulla petita).

Tot plegat s'ha licitat per un import de 372.206,33 euros (IVA inclòs) a l'empresa Coynsa 2000, SL. Per a aquestes actuacions, l'Ajuntament rebrà una subvenció de la Diputació de Barcelona de 340.000 euros, corresponents al programa general d'inversions en el marc del Pla de concertació de la xarxa de governs locals 2019-2023.