Dilluns s'inicia la campanya d'esporga d'enguany

Última revisió 24-10-2022 09:19
20/10/2022

Es podaran 3.500 arbres, aproximadament, entre finals d’octubre i el mes de març

Dilluns vinent, 24 d’octubre, s’iniciarà la campanya d’esporga d’enguany. Es podaran aproximadament 3.500 arbres, situats en carrers i parcs de bona part dels barris del municipi, així com als recintes de les escoles. La campanya d’esporga s’ha de fer durant els mesos més freds de l’any per tal de minimitzar els riscos sobre la salut dels arbres. Es preveu, doncs, que la campanya finalitzi el mes de març.

Es començarà amb les espècies que toleren més bé les podes i amb els exemplars que no requereixen esporgues dràstiques. Precisament, s’intenta reduir la severitat de les podes per millorar la salut dels arbres del Masnou. Tot plegat, tenint en compte que sovint és necessari efectuar esporgues per minimitzar els perjudicis que poden causar algunes branques als edificis més propers, així com per millorar la seguretat viària.

En conclusió, es tracta de trobar l’equilibri entre la reducció dels conflictes que poden causar els arbres en un entorn urbà i mantenir, alhora, la bona salut de l’arbrat. Els arbres són molt importants per a la qualitat de vida en pobles i ciutats. A més de fixar partícules CO2, ajuden a combatre l’efecte illa de calor, creen microclimes agradables i redueixen el soroll ambiental i la velocitat del vent, entre d’altres beneficis ecològics i ambientals.

Esporga dels arbres de la plaça de la Llibertat, en una campanya anterior.
Esporga dels arbres de la plaça de la Llibertat, en una campanya anterior.
Autor: Domènec Cano Senties