Constituït el Consell Municipal de Benestar Social per al mandat 2023-2027

Última revisió 14-11-2023 10:27
13/11/2023

Avui, 13 de novembre, ha quedat constituït el Consell Municipal de Benestar Social per a aquest mandat 2023-2027. Enguany tindrà un nou model de treball que s’organitzarà en quatre taules tècniques que treballaran dins els àmbits sectorials de salut comunitària, exclusió social, infància, adolescència i famílies, i igualtat. Aquestes taules estan formades per tècnics professionals de l'Ajuntament conjuntament amb participants de les diverses entitats del municipi amb un objectiu comú: treballar des d'un vessant participatiu pel benestar de la ciutadania del Masnou.

Pel que fa a la Taula de Salut Comunitària, ja existent a l’anterior mandat, continuarà amb la tasca de promoure accions concretes pel benestar comunitari. D’altra banda, s’han creat tres taules més. La d'Exclusió Social, que treballarà per crear el Pla local de sensellarisme; la d'Infància i Adolescència i Famílies, que ho farà per prevenir el fracàs escolar i promoure l'èxit acadèmic, i la Taula per a la Igualtat Efectiva, que promourà accions preventives per la igualtat de gènere.

El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació comunitària amb funcions d’assessorament, consulta i proposta en tots aquells temes relacionats amb els serveis socials. És un espai un espai de treball i coordinació entre l’Ajuntament, altres institucions i entitats del municipi format per representants d'usuaris i usuàries i d'entitats, regidors i regidores, i personal tècnic municipal.