Aliança amb la Fundació La Calàndria i Ohana Cooperativa per donar suport psicològic a infants i adolescents

Última revisió 05-05-2021 10:15
05/05/2021

L’Ajuntament derivarà els casos en què detecti seqüeles emocionals derivades de la pandèmia

L’Ajuntament del Masnou, la Fundació Privada La Calàndria i Ohana Cooperativa han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu la prestació de suport psicològic i emocional a infants i adolescents del municipi, i a les seves famílies, per ajudar-los a fer front a les seqüeles emocionals provocades per la pandèmia de la COVID-19.

Mitjançant aquesta aliança, cadascuna de les parts s’encarrega de col·laborar amb les altres per  fer-ho possible. La Cooperativa Ohana aportarà professionals que s’encarregaran de tractar infants i adolescents. A més de coordinar el servei, hi aportarà el 33,4% del cost. La Fundació Privada La Calàndria es fa càrrec del 66,6% restant (fins a un màxim de 4.500 euros).

Al seu torn, l’Ajuntament derivarà a Ohana els casos en què es detecti aquesta necessitat, a partir dels informes i les valoracions que faci l’equip tècnic dels Serveis Socials municipals i tenint en compte la situació socioeconòmica de les famílies. Alhora, farà el seguiment de l’evolució dels casos i contractarà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els participants en el projecte de suport psicològic. Totes tres parts constituiran una comissió tècnica de seguiment.

Aquest pacte dona continuïtat al servei de gestió emocional que va posar en marxa l’Ajuntament el maig de l’any passat, per donar resposta als problemes emocionals i relacionals detectats en algunes famílies arran del confinament. Es considera prioritari continuar fent el seguiment de les famílies que necessiten un tractament més prolongat en el temps, ja que la situació actual de la pandèmia està agreujant l’estabilitat emocional de moltes persones. En d'altres casos, les intervencions es fan de forma puntual i segons les necessitats.

Imatge de recurs d'una mare i un fill. Fotografia de Shlomaster a Pixabay.
Imatge de recurs d'una mare i un fill. Fotografia de Shlomaster a Pixabay.
Autor: Shlomaster a Pixabay.