A punt d'enllestir parcialment les obres a l'aparcament del passeig del Bellresguard

Última revisió 29-03-2023 08:33
28/03/2023

En canvi, la descoberta d’una canonada de gas retarda l’acabament de la nova rampa d’accés al passatge de la Riera

La tarda d’aquest divendres, 31 de març, es preveu reobrir el terreny del passeig del Bellresguard que s’utilitza com a aparcament públic i gratuït. Situat molt a prop de la Casa del Marquès, ha estat tancat des de mitjans de gener per les obres que s’hi fan per reordenar i millorar aquest espai i per crear-hi una connexió amb el passatge de la Riera que sigui accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

L’actuació a l’aparcament s’enllestirà dins el termini previst. Per tant, si no hi ha cap entrebanc, es podrà tornar a utilitzar a partir de la tarda del divendres 31 de març. S’ha aplanat el terreny, eliminant sots i reguerons, i s’ha reordenat, amb la col·locació de murs de gabions (de pedres) i altres elements. Aquest espai urbà també es millora amb la incorporació de zones enjardinades i la instal·lació de nou enllumenat i una xarxa de reg.

Tanmateix, es retarda la finalització completa de l’actuació, que inclou l’eliminació de les escales que connecten aquest terreny amb el passatge de la Riera. En el seu lloc, s’hi construeix una rampa, amb l’objectiu de crear-hi un accés practicable per a les persones amb mobilitat reduïda. En eliminar les escales, s’han descobert unes canonades de subministrament de gas i d’aigua que no havien d’estar en aquest indret. Aquest imprevist obliga a refer parcialment el projecte per integrar correctament aquests subministraments.