Consulta pública: nou reglament d'abastament d'aigua potable

L'Ajuntament del Masnou ha publicat a l'E-Tauler els següents documents, per tal que siguin sotmesos a la consulta pública prèvia a la seva aprovació.

1. Consulta pública prèvia a la redacció del reglament del servei públic municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=466034&idens=811890004

2. Audiència pública Avantprojecte del Reglament del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable del Masnou:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=466031&idens=811890004

Aportacions ciutadanes

Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al web municipal. És a dir: del 28 de novembre al 13 de desembre del 2023 (ambdós inclosos).

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a través dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en particular:

1. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou (plaça de la Igualtat, 1, 08320 El Masnou).

2. A través la Seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/elmasnou), mitjançant la presentació d’una instància genèrica.

28/11/2023
Fins el 14/12/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-12-2023 09:41