Exposició: "Diversitats, gènere i sexualitats"

Una identitat de gènere o d'orientació sexual no normativa (gai, vi, lesbiana, trans, gènere no binari...) és un dels principals motius d'assetjament escolar a les escoles i instituts.

L'LGTBIQ+-fòbia present a la nostra societat afavoreix comportaments discriminatoris que fan que infants i joves en moltes ocasions no se sentin lliures de manifestar i expressar la seva identitat o bé pateixin conductes que impliquen violència, ja sigui implícita (rebuig, aïllament) o explícita (burles, insults, violència física...).

 

"Diversitats, gènere i sexualitats" és una exposició itinerant adreçada a adolescents i joves. Té com a objectiu sensibilitzar envers la diversitat d'identitats de gènere i orientacions sexuals i el foment de comportaments igualitaris. Es facilita així el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals que ajudin a defugir les conductes discriminatòries per raó d'orientació sexual i identitat de gènere prevenint l'LGBTIQ+-fòbia present en la nostra societat.

 

Activitat emmarcada en la commemoració del Dia Internacional de la Despatologització Trans.

Activitat emmarcada en la commemoració del Dia Internacional de la Despatologització Trans.

Ho organitza: 

      

23/10/2023
Fins el 30/10/2023
Vestíbul de la Biblioteca
Ho organitza : Ajuntament del Masnou, amb la col·laboració de Pandora
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-10-2023 10:03