Ple extraordinari el dimecres 23

Última revisió 22-12-2020 08:42
21/12/2020

La propera sessió extraordinària i urgent del Ple municipal, es farà de manera telemàtica, el 23 de desembre de 2020, a les 18.00 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:


1. Ratificació de la declaració de la urgència de la sessió.

2. Adjudicació del lot 1 del contracte de serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou (LIC 6/2020).

Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.