Ja es poden sol·licitar els ajuts destinats al sector cultural local afectat per la crisi de la COVID-19

Última revisió 20-07-2020 13:45
20/07/2020

L’Ajuntament destinarà un total de 30.000 euros per ajudar als agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre que s’han vist afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. En concret, que s’han vist obligats a tancar les seves instal·lacions i a anul·lar o ajornar les seves programacions (centres de formació, pràctica i aprenentatge de competències artístiques, arts escèniques, arts visuals i cultura digital, cinema i audiovisuals, música, promoció de la lectura i promoció de la perspectiva intercultural).

El període per sol·licitar l'ajut ja és obert. L’import màxim de cada subvenció individualitzada és de 3.000 €  i caldrà complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de les sol·licituds comença el 20 de juliol i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2020.          

Les sol·licituds i tota la documentació que es requereixi s’haurà de presentar telemàticament al registre de l’Ajuntament del Masnou.

Els formularis normalitzats per a la realització del tràmit estan disponibles clicant aquí.

Els ajuts econòmics es podran sol·licitar fins al 15 de setembre.
Els ajuts econòmics es podran sol·licitar fins al 15 de setembre.

Documents adjunts