Fil a l'agulla per a un canvi en la gestió de les escoles bressol municipals

Última revisió 24-02-2021 10:29
23/02/2021

El Masnou ha començat les tasques per realitzar un estudi de les diferents formes de gestió aplicables al servei municipal d’escoles bressol i, en el cas que correspongui, fer les modificacions necessàries en l’actual establiment del servei. Així ho va anunciar l’alcalde al darrer Ple, que va tenir lloc el 18 de febrer. Dies abans, havia signat un decret per a l’estudi de gestió i modificació de l'establiment del servei.

El primer pas per fer-ho és la creació d’una comissió redactora de caràcter tècnic que elabori un estudi comparatiu sobre les diferents formes possibles de gestió del servei municipal d’escoles bressol, indicant els avantatges i inconvenients de cadascuna i assenyalant la forma de gestió que resulti més eficient i sostenible. Si correspon un canvi en la forma de gestió, aquesta comissió també haurà d’elaborar la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació. Un cop concloguin aquests treballs, se’n donarà compte a la comissió informativa de caràcter específic sobre municipalització de la gestió de serveis municipals, de la qual formen part tots els grups municipals.

Actualment, l’Ajuntament del Masnou gestiona de forma indirecta, mitjançant un contracte de concessió de serveis, el servei públic municipal d’escoles bressol, integrat per dos centres educatius: Sol Solet i La Barqueta.

El Masnou compta amb dues escoles bressol municipals: Sol Solet i La Barqueta.
El Masnou compta amb dues escoles bressol municipals: Sol Solet i La Barqueta.