El Ple aprova mesures per fer front a la crisi del coronavirus

Última revisió 04-05-2020 09:22
30/04/2020

Es creen subvencions per ajudar a pagar despeses d’habitatge i per donar suport als agents culturals que han aturat la seva activitat

El Ple municipal ordinari d’abril, que es va celebrar telemàticament ahir al vespre, dia 29, va aprovar mesures diverses que tenen l’objectiu de fer front a la crisi de salut pública, social i econòmica provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19. Els 21 regidors i regidores van participar i van votar de forma telemàtica, com a mesura preventiva per evitar contagis. És la segona sessió plenària que se celebra d’aquesta manera, després de la del 19 de març d’aquest mateix any.

En l’inici i en altres moments del Ple, tant l’alcalde com altres regidors i regidores van mostrar el seu condol a les persones que han perdut éssers estimats. També van tenir paraules d’agraïment cap a les persones que continuen treballant i envers les mostres de solidaritat i voluntariat, així com de suport a totes les persones que estan patint les conseqüències econòmiques d’aquesta pandèmia. “En aquesta situació tan complicada i difícil, sobretot volem recordar les persones que, lamentablement, han estat víctimes d’aquesta malaltia i ens han deixat”, manifestava l’alcalde, Jaume Oliveras, que afegia: “Haurem de trobar un espai per retrobar-nos i recordar-les”.

Ajuts

L’establiment de subvencions a famílies per a l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual és, probablement, una de les mesures aprovades que pot beneficiar més veïns i veïnes. Cal precisar, però, que es podran sol·licitar a partir del gener del 2021. Ara s’ha donat el primer pas, que és l’aprovació inicial i per unanimitat de les bases que regularan aquestes subvencions.

El regidor d’Habitatge, Albert Alfaro, va explicar els motius pels quals no es podran sol·licitar fins al gener del 2021: “Aquestes subvencions estan concebudes des d’una perspectiva anual, contemplant la globalitat de l’any; és per aquest motiu que fins al 2021 no podrem fer la convocatòria per atorgar els ajuts corresponents al 2020”. “No tenen l’objecte ni l’objectiu de destinar-se a situacions d’emergència –precisava Alfaro–, perquè les ajudes puntuals per fer front a aquestes situacions ja s’atorguen des dels Serveis Socials”. Així, les subvencions aprovades ahir tenen la missió de preveure ajuts a llarg termini, fixant la mirada “en les famílies o unitats de convivència que, a mesura que avanci aquesta crisi i pateixin una reducció d’ingressos, estiguin en risc de caure en situacions d’emergència”, afegia el regidor.

D’una banda, la mesura aprovada unifica les bases específiques d’ajuts municipals ja existents, com els que s’atorguen per fer front a l’IBI (impost de béns immobles) o als lloguers. De l’altra, s’hi incorporen dues línies més, tal com va detallar Alfaro: “Una seria similar a la dels ajuts al lloguer, però per pagar les hipoteques, i l’altra, per als propietaris que condonin o rebaixin els lloguers per tal de flexibilitzar-ne els pagaments”. El finançament dels ajuts quedaria recollit al pressupost municipal del 2021, segons va explicar el titular d’Habitatge: “Estem treballant perquè la quantitat sigui prou àmplia per donar resposta a les necessitats. Una xifra de 200.000 euros podria ser una bona partida inicial”, avançava el regidor.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, va recordar que el seu grup havia plantejat esmenes a la proposta inicial de l’Equip de Govern, “en el sentit que s’atorguin rebaixes en l’IBI només en els casos en què es condonin o es rebaixin quotes del lloguer”, va precisar, a més de citar altres peticions de la seva formació que finalment es van “encaixar” a la mesura aprovada, en paraules d’Alfaro. Tot i el vot favorable de la CUP, Clemente va fer crítiques, com la següent: “No estan treballant per posar pisos buits dels bancs i de grans tenidors al servei de la gent; no es planteja canviar un marc regulador lucratiu i especulatiu que afavoreix una economia improductiva”.

“Hauríem preferit –continuava Clemente– aprovar ajuts puntuals per al moment actual i que treballéssim al llarg de l’any el que aprovem avui (...). Són pegats que pal·liaran alguns efectes del sistema, però que no modifiquen l’estructura social ni les polítiques”. Sobre aquesta crítica, Alfaro va respondre que s’ha de desplegar el nou Pla local d’habitatge, per tal de “tenir els instruments necessaris, dins les competències municipals, per oferir habitatge assequible i de qualitat”.

Al seu torn, Frans Avilés, portaveu de Cs, es va mostrar satisfet amb les bases i que s'estableixen les ajudes de forma anual, si bé va demanar a l’Equip de Govern que es derivin a aquestes subvencions municipals els ajuts extraordinaris en matèria d’habitatge que atorga l’Estat i que es traspassin a les comunitats autònomes. “Algunes ajudes es podrien vincular a la nova convocatòria de subvencions i intentar minimitzar la factura per a l’Ajuntament, amb l’objectiu de destinar els recursos municipals a les noves necessitats que puguin sorgir”, plantejava Avilés. Albert Alfaro va respondre-li que “l’Equip de Govern estarà atent als ajuts de l’Estat i de la Generalitat, per mobilitzar tots els recursos disponibles i posar-los a disposició dels ciutadans i les ciutadanes del Masnou”. La resta de grups van votar favorablement a la proposta, però no van participar en el debat.

Una altra proposta que va rebre el vistiplau del Ple va ser l’aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a agents culturals afectats per les restriccions derivades de l’estat d’alarma. Es va aprovar per unanimitat. De fet, la votació es va fer de manera conjunta amb el punt anterior, que proposava modificacions de crèdit al pressupost municipal a causa de la cancel·lació dels festivals Ple de Riure i Fascurt, que s’havien de celebrar aquest proper estiu. Així, es traspassen 30.000 euros que s’havia previst invertir en aquests esdeveniments a una partida que alimentarà els ajuts per als agents culturals que han hagut d’aturar la seva activitat a causa de la pandèmia. Neus Tallada, regidora de Cultura, va considerar que és necessari donar un cop de mà a un dels sectors més perjudicats per aquesta crisi i “en espera de l’aprovació d’altres mesures de l’Estat o de la Generalitat”. Va precisar que s’havien incorporat a la proposta esmenes presentades per Cs i per la CUP.

Reglaments i contractes

El Ple també va aprovar ahir canvis en reglaments, així com suspensions, execucions i modificacions de contractes, per tal d’adaptar-los a la situació generada per la declaració de l’estat d’alarma i el confinament de la població.

Un dels reglaments modificats és el del Centre d’Empreses Casa del Marquès. Es va aprovar amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP). Sílvia Folch, primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, va explicar que els canvis permeten establir pròrrogues a les cessions d’espais per a les empreses que s’allotgen en aquest equipament, que s’ha hagut de tancar arran de la declaració de l’estat d’alarma. “Les pròrrogues tindran, com a mínim, una durada igual a la suspensió dels convenis signats amb aquestes empreses”, va precisar. La regidora va aclarir que la Junta de Govern Local havia aprovat, prèviament, la suspensió de la cessió dels espais i el cobrament de les taxes corresponents. 

A banda, es va aprovar la suspensió de les execucions dels contractes vigents amb les empreses que gestionen l’Escola Municipal de Música del Masnou i les dues escoles bressol municipals (el Sol i la Barqueta). En tots tres casos, la suspensió dels contractes està motivada pel tancament d’aquests equipaments per evitar contagis. Els tres punts es van votar alhora i van obtenir 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

Pel que fa a les escoles bressol, el Ple d’ahir va aprovar també modificacions en els contractes que regulen la gestió indirecta d’aquest servei. En aquest cas, però, la causa dels canvis no ha estat la pandèmia de la COVID-19, sinó per instaurar el nou sistema de tarifació social, que calcula els preus que ha de pagar cada família en funció dels seus ingressos i d’altres paràmetres de caràcter social.

S’introdueix, per tant, la progressivitat en el finançament d’aquest servei públic: les famílies amb més capacitat econòmica aportaran més recursos que les altres. Amb tot, “l’aplicació d’aquest sistema comportarà una reducció en el global de les aportacions de les famílies usuàries”, preveia Cristina Ramos, tercera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Educació. La proposta va tirar endavant amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 vots en contra (Cs). Frans Avilés, portaveu de Cs, va témer que la tarifació social “acabi expulsant d’aquest servei les famílies de la classe mitjana treballadora”. Ernest Suñé, portaveu del PSC, malgrat havre-hi votat a favor, es va queixar de “la manca de places disponibles a les escoles bressol”. “Fa més de 15 anys que no s’hi incorporen noves places”, precisava.

Infància i adolescència en situació de risc

En la sessió d’ahir també es va aprovar l’ampliació dels serveis d’atenció a infants i adolescents en situació de risc que ofereix el Centre Obert Maricel. Tal com va exposar Yulay Martínez, regidora d’Acció Social, la proposta vol sumar dues línies d’atenció a la que ja es presten en aquest equipament. S’hi incorpora, doncs, el servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de 0 a 17 anys), d’una banda; i el servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de 16 a 17 anys), de l’altra. Es manté el servei d’atenció diürna, del qual ja gaudeixen alguns infants i adolescents.

Aquesta ampliació de serveis del Centre Obert Maricel es va aprovar amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou). Isa Redaño, regidora de Fem Masnou, va exposar tres motius per argumentar l’abstenció del seu grup, tot i considerar que “l’establiment del servei pot ser positiu en línies generals”. En primer lloc, es va queixar que “el Govern no hagi plantejat aquest assumpte fins a tenir-lo tancat”. En segon lloc, va criticar que “per primera vegada el Govern porta un tema relacionat amb una societat mercantil de capital exclusivament públic, però no ho fa per recuperar un servei, sinó per agafar un servei que era propi i derivar-lo a una empresa sobre la qual tenim un control molt relatiu, perquè no és municipal”. Finalment, va expressar “molts dubtes tècnics sobre el que fa el Govern amb serveis socials”. “No tenim gens clar que siguin conscients –deia adreçant-se a l’Equip de Govern– de l’escenari que viuran els serveis socials els propers mesos. Ens agradaria veure un govern que aposta fort pels serveis socials, revertint les mancances de la plantilla i reforçant-la davant el que vindrà”.

Declaració institucional i altres punts

La crisi sense precedents provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19 ha mobilitzat el municipalisme català. En el Ple d’ahir, el Masnou va aprovar la seva adhesió a la declaració institucional per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i que conté 55 mesures per a la reactivació social i econòmica de pobles i ciutats. El Ple municipal del Masnou va aprovar-la, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs), 3 abstencions (Fem Masnou) i 1 vot en contra (CUP).

A banda dels punts esmentats, s’hi van tractar els següents:

 • Aprovació de l'acta del Ple ordinari del 19 de març de 2020.
   
 • Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
   
 • Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
   
 • Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2021-2023.
   
 • Modificació del responsable en el contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música (LIC 10/2013).
  S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).
   
 • Aprovació del conveni Concurs de Música Jove 2020.
  S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).
   
 • Conveni entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament de Teià per al traspàs d'usuaris del servei d'abastament d'aigua potable del Masnou a l'Ajuntament de Teià.
  S’aprova, amb 20 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).
   
 • Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i de Montevideo i de l’avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional.
  S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Cs i CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).
   
 • Aprovació import IVA liquidació contracte "servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat".
  S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs) i 7 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).
   
 • Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per rebaixar les retribucions i dietes de la classe política del Masnou.
  Es rebutja, amb 14 vots en contra (ERC, PSC i Cs) i 7 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP).

El Ple muncipal del 29 d'abril del 2020 s'ha celebrat de forma telemàtica.
El Ple muncipal del 29 d'abril del 2020 s'ha celebrat de forma telemàtica.

Vídeos

Ple ordinari del dia 29 d'abril de 2020