Oferta pública d'ocupació

1. En tràmit

Oferta pública de torn lliure

2019-001 2020-003 Procés selectiu per a la provisió de cinc places d'auxiliar administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Atenció: Actualment hi ha oberts dos processos selectius d’auxiliar administratiu/va. Si presentes la instància de manera telemàtica has de fer una instància genèrica per a cada procés i, per tant, dos números de registre diferents.

2019-005 Procés selectiu per a la provisió de tres places d'auxiliar administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Atenció: Actualment hi ha oberts dos processos selectius d’auxiliar administratiu/va. Si presentes la instància de manera telemàtica has de fer una instància genèrica per a cada procés i, per tant, dos números de registre diferents.

Provisions de lloc

2. Finalitzats

2. Processos selectius finalitzats

P007-2020 Provisio-mitjancant-concurs- de cap de serveis socials

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

2019-010 Tècnic superior de gestió

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

 

I-2019-009 Borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Paistage

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.

I-2019-007 Borsa de treball de tècnics/ques d'Ensenyament

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.

Oferta pública de torn lliure

Provisions de lloc

P007-2020 Provisio-mitjancant-concurs- de cap de serveis socials

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

P006-2020 Provisio-mitjancant-concurs- de cap de sala

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

P003-2019 Provisió lloc de treball d'Educador/a Social

El termini de presentació d'instàncies serà del dia 29 d'abril al 20 de maig de 2019, ambdós inclosos

P001-2019 Provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de treballador/a social

El termini de presentació d'instàncies serà del 20 de febrer al 12 de març de 2019, ambdós inclosos

P002-2019 Provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de tècnic/a de cultura

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2020 09:16