2018-010 Procés selectiu per cobrir el lloc de treball de tècnic/a de Comunicació, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert