Igualtat


El Masnou per la igualtat

El Masnou és un municipi compromès amb el foment de la igualtat entre les dones i els homes, així com amb l’eliminació de les desigualtats i l’eradicació de les violències masclistes.

A més, és una ciutat declarada 'Gay-friendly'. És, doncs, un municipi proactiu en el foment del respecte i la igualtat per als col·lectius LGTBI (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Això suposa alhora empara legal, integració social i les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona i en tots els aspectes: econòmics, d'oci...

 

 

Punts d'atenció

Per tal de fer efectius els drets de totes les persones, especialment en temes d'igualtat i contra les violències masclistes, l'Ajuntament del Masnou posa a disposició de la ciutadania els següents punts d'atenció:
 

Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Carrer de Barcelona, 5 // El Masnou.
Telèfon: 93 557 18 70.
Adreça electrònica: cird@elmasnou.cat
Horari:
- Dilluns, dimecres i dijous: de 10 a 14 hores. 
- Dimarts i dijous: de 15 a 19 hores.
- Visites concertades.
 

Punt d'Informació a la Diversitat Sexual (PIDS)

Servei adreçat als col·lectius LGTBI. És un espai especialitzat per donar informació i orientació entorn de la diversitat sexual, concretament pel que fa a l’orientació sexual i les identitats sexuals. L’objectiu principal és treballar per a la normalització de qualsevol opció sexual i afectiva, i reduir les discriminacions per raó de gènere.

Cal demanar cita prèvia, escrivint a igualtat@elmasnou.cat o trucant al número de telèfon 93 557 18 00.

Serveis d'igualtat

Servei d'informació, acollida i acompanyament
Ofereix informació general a la ciutadania sobre els recursos disponibles en situacions de discriminació per raó de gènere i orientació sexual. També sobre el conjunt d'actuacions que estableix la legislació vigent respecte a la violència envers les dones o sobre qualsevol altra forma d'assetjament o agressió. També dóna informació específica sobre les accions que es realitzen al municipi en les diferents campanyes de sensibilització, i sobre la prevenció i el treball per la igualtat. Alhora, rep la primera demanda de les dones en situació de dificultat, en fa la primera valoració i acull les derivacions dels serveis especialitzats.

Servei d'atenció psicològica
Està adreçat a totes aquelles dones que passen per una situació de dificultat en la qual és necessari suport emocional especialitzat. Aquestes dificultats poden estar motivades per crisis personals, alteracions de la salut, conflictes familiars, processos de separació, processos de dol o situacions de violència masclista, entre d'altres.
En aquest servei, s'ofereixen sessions de treball individualitzades en un espai especialitzat i confidencial.

Servei de suport a la infància
Està adreçat als infants de les usuàries del CIRD que viuen una situació familiar difícil i que poden tenir dificultats per adaptar-se a les circumstàncies, es realitza una intervenció professional i individualitzada adaptada al procés de cada infant, garantint-ne els drets i minimitzant els efectes no desitjats del moment que estan vivint.

Servei d'assessoria jurídica
Ofereix informació i assessorament jurídic especialitzat i presencial a les dones del municipi sobre qualsevol dubte o problema en referència a qüestions civils (separacions, divorcis, custòdia, parelles de fet, drets de família...), i també qüestions relacionades amb el dret laboral i penal (violència masclista, conflictes per propietats, assetjament, maternitat, etc.).

Accions de sensibilització

 • Donar resposta a les diferents demandes d'informació de la ciutadania per al foment de la igualtat de gènere.
 • Espais de dinamització per a dones.
 • Accions de sensibilització a infants, joves, famílies, alumnat, professorat i altres professionals.
 • Visibilització de les diades següents:
  • Dia Internacional de les Dones: 8 de març
  • Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia: 17 de maig
  • Dia d’Acció per a la Salut de les Dones: 28 de maig
  • Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones: 25 de novembre