Participació ciutadanaA través del Reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament del Masnou posa a disposició de la ciutadania i les associacions, diversos espais, canals i mecanismes de participació per fer arribar les seves opinions i propostes i intervenir en la gestió del municipi.

Alguns d’aquests mecanismes de participació són el Consell de la Vila, els processos participatius, els consells sectorials, les audiències públiques prèvies al Ple, o les comissions i/o taules d’experts, entre d’altres. El ric i divers teixit associatiu del Masnou facilita també participar activament i implicar-se en la vida del municipi.

Es pot demanar més informació sobre els processos participatius municipals a l'adreça electrònica participaciociutadana@elmasnou.cat.

En definitiva, la participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1, quan assenyala que “els ciutadans de Catalunya tenen el dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà  de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

Tota la informació, a un clic

A la pàgina següent s'hi poden trobar els mecanismes de participació, els canals, la normativa i informació relacionada:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL MASNOU

Espais i processos de participació

Consell de la Vila 

És el màxim òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, on representants de la ciutadania i de l'Ajuntament debaten sobre assumptes locals.

Altres consells municipals

Escolar, de Benestar Social, d'equipaments (Ca n'Humet i els Vienesos), de Promoció Econòmica i de Patrimoni Cultural.

Processos participatius

Contingut relacionat