2019-005 Procés selectiu per a la provisió de tres places d'auxiliar administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Atenció: Actualment hi ha oberts dos processos selectius d’auxiliar administratiu/va. Si presentes la instància de manera telemàtica has de fer una instància genèrica per a cada procés i, per tant, dos números de registre diferents.