P004-5-6-7Provisio-mijancant-concurs-dels-llocs-de-treball-de-tecnica-auxiliar-de manteniment, tècnica auxliar de RH i O, Gestor/a OAC, Administratiu Alcaldia i Protocol

El termini de presentació d'intàncies serà del 8 al 26 de juliol de 2019, ambdós inclosos.