P006-2020 Provisio-mitjancant-concurs- de cap de sala

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat