2019-006 Procés selectiu per cobrir el lloc de tècnic/a d'educació, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat