2018-002-003 Procés selectiu per a la provisió de dues places d'agents de la policia local

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat

El període de presentació d'instàncies serà del 4 al 24 de setembre de 2018, ambdós inclosos.