2017-002 Provisió de cinc places de tècnic/a d'administració general per promoció interna