I-2020-002 Convocatòria per cobrir interinament el lloc de treball de tècnic/a de manteniment i equipaments municipals

El termini de presentación d'instàncies ha finalitzat